2 1

Проф. Албена Митева

Управител

Прием

Образование:

Висше икономическо

Специализации:

Управление на конфликтите, икономика на околната среда

Преподавателска дейност:

Преподавател-професор по икономика.

Обучение на студенти по икономика и управление.

Членство в оргатизации:

Български съюз на аграрикономистите

Следдипломна квалификация:

Доктор по икономика, професор

Публикации:

В български и чуждестранни медицински списания

Абонирай се за нашия бюлетин
BG EN