Untitled design 12 6

Елена Мешанкова

Главна медицинска сестра

Прием

Образование :

ЦПМИ – София 1979г.

Висш Педаг. Институт – 1985г.

ФОЗ – 2016г. София

Признати специалности : 

Медицинска сестра – 1979г.

Предучилищна педагогика – 1985г.

Здравен мениджмънт – 2016г.

Следдипломни квалификации и курсове :

Курс по анестезиология и интензивно лечение – 1994г.

Курс по инвазивна диагностика – 1999г.

Членство: БАПЗГ

Професионална кариера:

1979г. – 1987г. – Национален център по сърдечно-съдови заболявания – анестезиологична сестра

1987г. – 2007г. – СБАЛССЗ – анестезиологична сестра

2007г. – 2010г. – МБАЛ “Доверие” – анестезиологична сестра

2010г. – 2013г. – МБАЛ “София Мед” – анестезиологична сестра

2013 – до момента – МБАЛ “Здравето” – главна мед. сестра

Професионални интереси: Подобряване статуса и заплащането на професията на национално ниво

Чужди езици, които владее: руски

Абонирай се за нашия бюлетин
BG EN