1

д-р Пламен Митев

Основател на Болница Здравето

Прием

Образование:

Висше медицинско

Специализации:

Хирургия, Кардиохирургия

Преподавателска дейност:

Преподавател-главен асистент

Обучение на студенти и лекари по кардиохирургия.

Членство в оргатизации:

Български лекарски съюз, Педиатрична Асоциация, Българско хирургично дружество,

Българска Асоциация на кардио и торакални хирурзи, Европейски съюз на кардио и торакални хирурзи.

Следдипломна квалификация:

Доктор по медицина

Публикации:

В български и чуждестранни медицински списания

Абонирай се за нашия бюлетин