Трудова медицина – периодични и профилактични медицински прегледи

Публикувано на 01 11 2018

Периодични и профилактични медицински прегледи в болница „Здравето“

Болница “Здравето”, в унисон с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, ви предлага професионално медицинско наблюдение от компетентен лекарски екип за провеждане на профилактични и периодични прегледи.

Кръвното налягане - един от основните показатели при профилактичните прегледи.
Измерване на кръвно налягане при профилактични прегледи.

Болница”Здравето” предлага договори за предварителни и периодични профилактични прегледи с участието на висококвалифицирани специалисти и допълнителни изследвания, извършвани с най-модерна медицинска апаратура и съобразени с рисковите фактори в работната среда.

 

 

Трудова медицина - определяне на здравния статус.
Определяне на здравния статус при профилактимни прегледи.

Специалистите от болница”Здравето” осигуряват  качествена медицинска грижа, на която разчитате при анализиране на резултатите от медицинското наблюдение на служителите.

Това е база за разработване на план за запазване и укрепване здравето на работници и служители, както и за оптимизиране на условията на труд и намаляване на риска.

Ние  съобразяваме нашите медицински  услуги с Вашите специфични нужди!

За повече информация – тел. 02/4911719, 0888 906 811.

Абонирай се за нашия бюлетин