Обявени свободни места за лекари специализанти

Публикувано на 05 01 2021

Във връзка с Наредба 1 от 22.01.2015 г.  на Министерството на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание на чл.17, ал.1 от същата наредба, МБАЛ”Здравето 2012” ООД обявява

  1. Едно свободно място  за длъжността  „лекар специализант по педиатрия  ” за учебната 2021/2022 г
  2. Едно свободно място  за длъжността  „лекар специализант по детска пневмология и фтизиатрия  ”за учебната 2021/2022 г
  3. Едно свободно място  за длъжността   „лекар специализант по детска ендокринология  ”   за учебната 2021/2022 г.
  4. Едно свободно място  за длъжността   „лекар специализант по детска неврология   ”   за учебната 2021/2022 г.
  5. Едно свободно място  за длъжността   „лекар специализант по образна диагностика   ”   за учебната 2021/2022 г.

 

Изисквания към кандидатите :

  • Заявление – свободен текст
  • Автобиография – европейски формат
  • Копие от диплома за завършено висше образование по медицина

Кандидатите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 04,50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 04,50.

Документите се подават в МБАЛ “ Здравето 2012” в срок до 01.02.2021г. включително.

 

 

 

 

 

Абонирай се за нашия бюлетин