Летни занимания за деца със специални потребности

Публикувано на 09 05 2018

Водещ: Весела Огнянова-психолог

Летни занимания за деца със специални потребности са подходящи за деца с дефицит на внимание, с обучителни затруднения (включително поради хронични заболявания), с емоционални и поведенчески проблеми, със затруднения в  адаптацията (особено преди първи клас), с липса на мотивация за учене, с училищни страхове и др.

В групите за деца със специални потребности се работи за развитие на личностния потенциал и социалните умения, за разпознаване и изразяване на емоциите, за подобряване на концентрацията и развитие на волевото внимание. В непринудена и подкрепяща обстановка под ръководството на психолог се провеждат занимания и игри, които стимулират креативността, развиват вниманието, формират умения за общуване и вземане на решения.

Работи се в група, но са включени  и индивидуални занимания, според индивидуалните потребности и специфика на детето. Преди началото на заниманията може да се извърши диагностика на детето и консултация с родителите.

Заниманията протичат под формата на игри, като се използват разнообразни интерактивни методи и се водят от специалист психолог.

Основни теми, застъпени в програмата:

Емоции – радост, гняв, страх, тъга. Формира се умението на децата да ги разпознават в себе си и в другите и да управляват поведението си.

Социални умения – общуване, справяне в проблемни и конфликтни ситуации, асертивност, емпатия, работа в екип. Развива се ефективното общуване, умението да изслушваш и разбираш, да даваш адекватно своето мнение, да съпреживяваш. Стимулира се асертивността – умението да бъдеш себе си, да отстояваш своите позиции, без да си агресивен.

Внимание – подобряване на концентрацията и устойчивостта на вниманието, развитие на волевото внимание. Вниманието все още е нестабилно в периода 6-10 год. Способността да го управляваш, да можеш да го насочиш в необходимия момент към най-важното е ключът към развитието – и на мисленето, и на поведението.

Логическо и креативно мислене – децата развиват своето мислене, когато играят и когато се изправят пред предизвикателства, които ги мотивират да търсят нови подходи.

Заниманията протичат под формата на игри, като се използват разнообразни интерактивни методи и се водят от специалист психолог.

Период: 4.06. – 31.08.2018г.

Място на провеждане: Болница „Здравето“, ул. „Мастро Кънев“ №4  в обширно самостоятелно помещение с отделен вход.

Брой деца в група: 5 – 10

Възраст: 6 – 10 год.

Времетраене: от 8.30 – 12.00 ч.

Цени:

Предварителна консултация на дете (преди началото на заниманията) в рамките на 30 мин. – 25 лв.

За един ден – 30 лв.

За една седмица (от понеделник до петък) – 120 лв.

За две седмици – 200 лв.

За повече информация и записвания, може да се обадите на тел. 0887/798 008, 0889/384 120.

Абонирай се за нашия бюлетин