Какво представлява хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ)?

Публикувано на 28 03 2023

ХОББ – какво представлява хроничната обструктивна белодробна болест?

По темата говори д-р Михаил Тодоров

Какво представлява ХОББ?

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е заболяване на белите дробове, което се проявава с продължителни белодробни оплаквания: задух, кашлица, свирене на гърдите, отделяне на храчки. Симптомите се дължат на трайни изменения в структурата на белите дробове: на долните дихателни пътища (хроничен бронхит, бронхиолит) или на белодробните алвеоли(емфизем).

хобб михаил тодоров
д-р Михаил Тодоров

Каква е честотата на ХОББ?

По последни данни ХОББ засяга 10.3 % от световното население. Заболяването е по-често срещано сред развиващите се държави с нисък БВП на глава от населението. Тази тенденция вероятно се дължи на по-високата употреба на тютюневи изделия сред гражданите на тези държави, ниската здравна култура и слаборазвитите системи на здравеопазване. ХОББ е по-честа сред мъжете-11.8%, отколкото сред жените – 8.5%. Честотата на болестта се повишава с напредване на възрастта.

Кои са рисковите фактори за ХОББ?

По последно становище на GOLD (Глобална инициатива за ХОББ) от 2023 година заболяването се развива вследствие на продължаващо взаимодействие между вътрешни (генетични-G) фактори и външни (Е) фактори. Като водещ външен фактор за развитие на ХОББ се изтъква тютюнопушенето. Сред активните и пасивни пушачи съпровождащите ХОББ симтоми, структурните изменения в белия дроб и спадът във
функционалните способности на белия дроб са по-чести отколкото сред непушачите.

Употребата на въглища и дървесина за отопление у дома и на стари готварски печки също води до замърсяване на околния въздух и повишен риск за ХОББ. Сред развиващите се държави, в големите градове и индустриални зони друг водещ външен рисков фактор е замърсяването на околната среда с азотни оксиди, тежки метали,
озон. Пациенти, страдащи от системно недохранване, чести белодробни инфекции и бронхална астма имат по-висока вероятност да развият ХОББ с напредване на възрастта от общата популация.

Какви са симптомите на ХОББ?

  • постоянен задух, усилващщ се с напредването на възрастта, на заболяването и при физически усиля
  • „свирене“ на гърдите
  • чести белодробни инфекции
  • честа кашлица с отделяне на храчки, която се влошава есенно-зимния сезон

Как се поставя диагнозата?

Диагностицирането на ХОББ се извършва от специалист по белодробни болести(пулмолог). При преглед на пациент, съмнителен за белодробна обструктивна болест, пулмологът взема предвид налична предистория на рискови фактори за ХОББ, наличие на гореспоменатите оплаквания и физикалния преглед. Ключов елемент от диагностичния процес е провеждането на т.н. функционално изследване на дишането(ФИД). След провеждането на ФИД и анализ на получените стойности специалистът по белодробни болести може да постави диагноза ХОББ или да я отхвърли.

хобб

Как се лекува ХОББ?

Хроничната обструктивна белодробна болест е лечима, но за съжаление не е излечима болест. Целта на лечението е подобряване на функционалния капацитет на пациента, на неговата работоспособност, намаляне на честотата и силата на симптомите, овладяване и намаляне честотата на обострянията. Към момента водещ метод на лечение е инхалаторната терапия на болестта, включваща в себе си две водещи групи медикаменти-бронходилататори и инхалаторни кортикостероиди.

Комбинацията между инхалаторна терапия, диетичен режим, редовна имунизация срещу по-честите причинители на белодробни инфекции, кислородолечение и физиотерапия при по-тежките случаи осигурява на пациентите с ХОББ по-добро качество на живот, по-голяма продължителност на живота и подобрена работоспособност.

Какво представлява скринингът за ХОББ?

Скринингът или ранна диагностика на ХОББ цели откриването на заболяването сред рискови групи пациенти в ранен етап. Навременната диагноза дава възможност на пулмолога и пациента да бъде започнато навременно лечение, позволяващо съхраняването на функционалните възможности на пациента във времето. Златен стандарт като скринингов метод представлява провеждането на функционално
изследване на дишането в две фази-пре и постбронходилататорна, от пулмолог с натрупан опит и знания за това изследване.

Кои пациенти са подходящи за скрининг?

Пациенти без симптоми на ХОББ или налични рискови фактори за ХОББ не подлежат на скрининг за заболяването. Скринингът е показан за пациенти които:

  • се оплакват от хронична кашлица
  • се оплакват от постоянен задух
  • имат чести белодробни инфекции
  • са дългогодишни или бивши пушач (над 20 години)

Д-р Михаил Тодоров има приемни часове в Болница Здравето. Запишете час за преглед или консултация на 02/491 17 19 или онлайн в Superdoc.

Абонирай се за нашия бюлетин