Игра с награди “Открий поне 5 думи, които са условие за поддържане на добро здраве!”

Публикувано на 03 07 2018

Общи условия и правила на играта

“Открий поне 5 думи, които са условие за поддържане на добро здраве!”

1. Общи условия:

 1.1. Настоящата онлайн активност, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „Здравето 2012“ ООД, наричано за краткост „Организатор“

1.2. Играта се организира и провежда за период от 03.07.2018 г. и завършва на 10.07.2018 г.

1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език. Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.

1.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на услуга, предлагана от Oрганизатора.

1.5. Играта се провежда на фен страницата на „Болница Здравето“ във фейсбук: (https://www.facebook.com/bolnicazdraveto/)

1.6. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите Общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.

2. Правила за участие в играта:

2.1. Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който отговори в коментар под публикацията на поставената задача – Открий поне 5 думи, които са условие за поддържане на добро здраве!

2.2. Състезават се само тези коментари, които са оставени под публикацията на фейсбук страницата на „Болница Здравето“ и отговарят на поставената задача.

2.3. За всеки участник ще бъде зачетено само едно участие, независимо от броя заявени такива чрез коментар.

3. Определяне на победителите:

3.1 Печелят трима (3) от участниците, написали коментар под публикацията, отговарящ на поставената задача.

3.2. Победителите ще бъдат определени на случаен принцип, а техните имена ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на Болница „Здравето“ и на www.zdraveto.com на  11.07.2018 г. до 12.00 часа.

4. Награди:

4.1. Победителите получават по един ваучер за преглед при специалист по избор в Болница „Здравето“. Валидността на ваучера е до 1.09.2018г.

5. Получаване на награди:

 5.1. Печелившите могат да получат своята награда след изпращане на лично съобщение до фейсбук страницата на Болница „Здравето“. (https://www.facebook.com/bolnicazdraveto/), предоставяйки своите три имена, мобилен телефон и e-mail за контакт.

5.2. Наградите не могат да бъдат заявявани за получаване от трети лица.

5.3. Участник, непотърсил своята награда срок от 10 (десет) работни дни, губи правото да я получи.

5.4. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

6. Прекратяване на играта:

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите „Общи условия и правила на играта“, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на „Общи условия и правила на играта“ от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

Успех на всички!

Екипът на Болница “Здравето“

Абонирай се за нашия бюлетин