Играй и спечели БЕЗПЛАТЕН преглед при специалист по избор

Публикувано на 13 11 2018

Общи условия и правила на играта

“Играй и спечели БЕЗПЛАТЕН преглед при специалист по избор от МЦ“Детско здраве“ и Болница „Здравето“!”

  1. Общи условия:

 1.1. Настоящата онлайн активност, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от МЦ“Детско здраве“ЕООД и „Здравето 2012“ ООД , наричани за краткост „Организатори“.

1.2. Играта се организира и провежда за период от 14.11.2018 г. и завършва на 20.11.2018 г.

1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език. Организаторите не носят отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.

1.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на услуга, предлагана от Oрганизаторите.

1.5. Играта се провежда на фен страницата на „Болница Здравето“ и МЦ „Детско здраве“ във фейсбук: (https://www.facebook.com/bolnicazdraveto/ и https://www.facebook.com/detsko.zdrave/)

1.6. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите Общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.

  1. Правила за участие в играта:

2.1. Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който отговори в коментар под публикацията на въпроса „С колко вида лекари специалисти може да направите преглед или консултация в МЦ „Детско здраве“ и болница „Здравето“? 

2.2. Състезават се само тези коментари,с верен отговор, които са оставени под публикацията на фейсбук страницата на „Болница Здравето“  и фейсбук страницата на МЦ „Детско здраве“.

2.3. За всеки участник ще бъде зачетено само едно участие, независимо от броя заявени такива чрез коментар.

  1. Определяне на победителите:

3.1 Печелят трима (3) от участниците, написали верния отговор под публикацията и спазили правилата за участие в играта.

3.2. Победителите ще бъдат определени на случаен принцип, а техните имена ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на Болница „Здравето“ , фейсбук страницата на МЦ „Детско здраве“и на www.zdraveto.com на  21.11.2018 г. до 12.00 часа.

  1. Награди:

4.1. Победителите получават по един ваучер за преглед при специалист по избор в МЦ“Детско здраве“ или  Болница „Здравето“. Валидността на ваучера е до 21.12.2018г.

  1. Получаване на награди:

 5.1. Печелившите могат да получат своята награда след изпращане на лично съобщение до фейсбук страницата на Болница „Здравето“  или  фейсбук страницата на МЦ „Детско здраве“, предоставяйки своите три имена, мобилен телефон и e-mail за контакт.

5.2. Наградите не могат да бъдат заявявани за получаване от трети лица.

5.3. Участник, непотърсил своята награда срок от 10 (десет) работни дни, губи правото да я получи.

5.4. Организаторите си запазват правото да предоставят наградата на следващ изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

  1. Прекратяване на играта:

Организаторите имат право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите “Общи условия и правила на играта”, в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на “Общи условия и правила на играта” от участник, Организаторите има право да го дисквалифицират.

Успех на всички!

Екипът на МЦ „Детско здраве“ и Болница “Здравето“

 

Абонирай се за нашия бюлетин