Untitled design 66

проф. Цоло Цолов

УНГ

Запази час

Прием

Работи с деца

Договор с НЗОК

За преглед по НЗОК е необходимо направление с код 14 - УНГ

Платен прием

Първичен амбулатерен преглед: 90лв.

Вторичен амбулатерен преглед: 70лв.

Биография

Образование:

Проф. Цоло Цолов завършва Медицински университет, София през 1970 г. Своята специалност Ушно-Носно-Гърлени болести придобива през 1977 г. През 1986 г. придобива Диплома за кандидат на науките.

Допълнителни квалификации:

– Следдипломна работа по Бронхоезофатология и бронхология;
– Свидетелство за научно звание старши научен сътрудник II степен, 1988 г.;
– Следдипломни квалификации: Бронхология (1992 г.), Аудиология и отоневрология (1996 г.), Бронхоскопия (2005 г.), Ендоскопия (2005 г.), Трансторакална иглена аспирационна биопсия (2005 г.), Трахеобронхоскопия и езофагоскопия, Микроларингохирургия, Лазерхирургия в отоларингологията, Здравен мениджмънт.
– Член на Българския лекарски съюз.

Абонирай се за нашия бюлетин