Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Отделение по анестезиология

Обща информация
Нашите специалисти
Работно време

Отделението по анестезиология и интензивно лечение на болница “Здравето” осигурява непрекъсната, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, медицинска дейност, извършвана от специалисти по анестезиология и интензивно лечение. При нас прилагаме съвременна еднодневна анестезия и аналгезия, която позволява ефективна еднодневна хирургия. Използваме съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.
Лекарите извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациента преди операция.

Основни дейности, които се извършват в отделението

Отделението осигурява непрекъснато наблюдение на пациентите и медицински грижи, гарантиращи безопасен изход на лечебния процес. :
Адекватно обезболяване и поддържане на стабилни жизнени показатели

Стабилизиране на пациенти и възстановяване функциите на техните органи. По-кратък болничен престой, рехабилитация и ранно раздвижване.

Интензивна грижа под постоянен медицински контрол