Моля, имайте предвид, че в болницата се извършват прегледи и се приемат пациенти за планово лечение след предварително записване.

Условия и ред за прием

В болничния комплекс се приемат пациенти от цялата страна.
На регистратурата ще Ви разяснят възможностите за осигуряване на лечението и престоя Ви – избор на лекуващ екип, избор на стая, възможност за придружител, както и за стойността на лечението, ако нямате направление от лекуващия Ви лекар или се налага доплащане /при допълнителни услуги, за специални консумативи и др./.
Вие можете да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист от Диагностично–консултативния ни блок по един от следните 3 начина:
1. Като задължително здравноосигурено лице с Направление №3 (за консултация) и № 7 от личния Ви лекар или специалист и амбулаторен лист.

Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че имате необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист на Диагностично–консултативния блок на болницата. Направление №7 за хоспитализация може да Ви бъде издадено от болницата, независимо дали сте преминал преглед по НЗОК или платена консултация.
2. Не е необходимо направление за хоспитализация за пациентите, които постъпват по спешност, които не са здравно осигурени или които желаят прием без да имат нужните документи от личния лекар (направления НЗОК) – те заплащат прегледа и лечението си по ценоразпис на здравното заведение.
3. Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви ще бъдат покрити от  Вашия здравен фонд. Предварително попитайте служителя на регистратурата, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд и какво е Вашето покритие.
Всеки новопостъпил пациент се преглежда от квалифицирани специалисти, съставя се лечебно-диагностичен план, който се обяснява на пациента, като ясно се определя рискът и характерът на всяко диагностично и лечебно действие.
Пациентът се запознава с Харта за правата на пациента и с вътрешния ред на болницата.
След завършване на лечението или провеждане на оперативната интервенция пациентът се изписва по преценка на лекуващия лекар. Получава документ за проведеното лечение и изследвания – епикриза, както и документ за временна нетрудоспособност – болничен лист.


Документи и лични вещи, които трябва да носите при приемане в болница:

  • Документ за самоличност за пациента или придружителя.
  • Направление за хоспитализация / Направление за консултация
  • Епикризи, изследвания, карта за кръвна група, имунизационен календар, лекарствени схеми и др.
  • Лични вещи (тоалетни принадлежности, прибори за хранене, чаши, чехли)
Абонирай се за нашия бюлетин