Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Медицински услуги и ценоразпис

Ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от ``Многопрофилна болница за активно лечение Здравето 2012`` ООД

Считано от 01.06.2019г. на основание чл. 69 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 98, ал.1 от Закона за лечебните заведения и чл. 2, ал.3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ медицинските и други услуги в лечебното заведение, да се извършват на пациентите срещу заплащането на следните цени
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ПЪРВИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
1 Първичен преглед от лекар обща медицина или лекар с една специалност 40.00
2 Първичен преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице 50.00
3 Първичен преглед  от лекар с една специалност и  ехография 65.00
4 Първичен преглед и  ехография от лекар с две  специалности  или хабилитирано лице 75.00
5 Първичен преглед от лекар с две специалности или хабилитирано лице и ехокардиография 100.00
6 Първичен преглед от лекар с две специалности или хабилитирано лице,ехокардиография и ЕКГ 120.00
7 Първичен преглед от лекар халибитирано лице по ендокринология 100.00
8 Първичен преглед, ехография и урофлометрия 80.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ВТОРИЧНИ ПРЕГЛЕДИ /ДО 30 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПЪРВИЧНИЯ ПРЕГЛЕД/
1 Вторичен преглед от лекар обща медицина или лекар с една специалност 30.00
2 Вторичен  преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице 40.00
3 Вторичен преглед от лекар с една специалност и  ехография 55.00
4 Вторичен преглед и  ехография от лекар с две специалности или хабилитирано лице 65.00
5 Вторичен прелед от лекар с две специалности или хабилитирано лице и ехокардиография 90.00
6 Вторичен преглед от лекар с две специалности или хабилитирано лице, ехокардиография и ЕКГ 110.00
7 Вторичен преглед от лекар хабилитирано лице по ендокринология 50.00
8 Вторичен преглед, ехография и урофлометрия 70.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ДРУГИ ПРЕГЛЕДИ
1 Консултация с психолог 50.00
2 Консултация с психолог и издаване на документ 70.00
3 Консултация с логопед 50.00
4 Консултация с логопед и издаване на документ 70.00
5 Психолого-логопедична консултация 60.00
6 Проследяване от психолог или логопед 30.00
7 Хомеопатична консултация 50.00
8 Хомеопатична рецепта 20.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Ехография на тазобедрени стави при деца 30.00
2 Абдоминална ехография 30.00
3 Ехография на щитовидна жлеза 30.00
4 Трансфонтанелна ехография 30.00
5 Ехография на млечни жлези 30.00
6 Ехокардиография 60.00
7 ЕКГ 12 отвеждания 15.00
8 Холтер АН* /в цената не са включени две батерии тип АА, които пациентът е длъжен да си носи сам/ 50.00
9 Холтер ЕКГ* /в цената не са включени две батерии тип АА, които пациентът е длъжен да си носи сам/ 70.00
10 ЕЕГ 50.00
11 Измерване на кръвно налягане 5.00
12 Функционално изледване на дишането 25.00
13 Скринингова тимпанометрия с апарат EARCHECK 10.00
14 Фиброгастродуоденоскопия без анестезия 300.00
15 Фиброгастродуоденоскопия с анестезия 400.00
16 Фиброколонскопия без анестезия 360.00
17 Фиброколонскопия с анестезия 460.00
18 Фиброгастродуоденоскопия с полипектомия и анестезия 500.00
19 Фиброколонскопия с полипектомия и анестезия 610.00
20 Хистологичен резултат в гастроентерологично отделение 100.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Рентгенография на длан, гривнена става, предмишница, лакетна става, раменна кост, раменна става,

бедрена кост, колянна става, подбедрица, глезенна става, ходило,околоносни кухини, нос

30.00
2 Рентгенография на череп, шийни прешлени, торакални прешлени, лумбални прешлени, обзорна на корем,

таз, тазобедрена става, бели дробове и сърце

35.00
3 Контрастно изследване на хранопровод,стомах и дуоденум 40.00
4 Контрастно изследване на дебело черво-иригография / не е вкл. цената на бариева каша/ 50.00
5 Венозна урография 60.00
6 Бариева каша 10.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,

КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ,ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

130.00
2 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,

ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

110.00
3 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ,

ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

110.00
4 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ,

ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

80.00
5 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ,

ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

110.00
6 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 70.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Подкожна инжекция /без консумативи/ 5.00
2 Мускулна инжекция /без консумативи/ 8.00
3 Венозна инжекция /без консумативи/ 15.00
4 Поставяне на абокат на периферен венозен съд 20.00
5 Инхалации с 0.9%  NACL 2.00
6 Инхалации с медикамент 5.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ОПЕРАЦИИ /МАНИПУЛАЦИИ
1 Малка оперативна интервенция 450.00
2 Средно тежка оперативна интервенция 800.00
3 Голяма оперативна интервенция 2000.00
4 Аблация 30.00
5 Вадене на кърлеж и ваксина 35.00
Забележка * В  “Операции и манипулации” не са включени цени те на  израходваните лекарства, консумативи,

изследвания и други разходи, свързани с пребиваването в болничното заведение, освен ако не е указано друго

ХИСТОЛОГИЯ
1 Хистология – 1 препарат / срез 50.00
2 Хистология с имунохистохимия 350.00
ПРЕВРЪЗКИ
1 Превръзка – малка 20.00
2 Превръзка – малка  и  сваляне на конци 30.00
3 Превръзка – средна 30.00
4 Превръзка – средна и  сваляне на конци 40.00
5 Ппревръзка голяма 40.00
6 Превръзка голяма и сваляне на конци 50.00
ШЕВ НА РАНИ
1 Шев на рана с хирургична обработка – малка 30.00
2 Шев на рана с хирургична обработка – средна 40.00
3 Шев на рана с хирургична обработка – голяма 50.00
4 Еднократен конец – 1 опаковка 15.00
Забележка * В цената за шеф на рана не влиза цената на еднократния конец
ПОСТАВЯНЕ И ПРОМИВАНЕ НА УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР
1 Поставяне на уретрален катетър 20.00
2 Промиване на уретрален катетър 12.00
УПОЙКИ
1 Локална упойка 60.00
АНЕСТЕЗИЯ /ЗА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ/
1 Венозна анестезия до 20 мин 110.00
2 Венозна анестезия над 20 мин 160.00
3 Регионална анестезия 250.00
4 Ендотрахеална анестезия 250.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Аденоидектомия 700.00
2 Парацентеза 350.00
3 Тимпаностомия /без вент.тръбички/ 600.00
4 Аденоидектомия + Тимпаностомия  /без вент.тръбички/ 800.00
5 Мирингопластика 400.00
6 Мирингопластика + Аденоидектомия 800.00
7 Тонзилектомия 900.00
8 Аденоидектомия + Тонзилектомия 1000.00
9 Екстирпация на носни полипи 250.00
10 Електрокаутеризация на долни  носни конхи 200.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Промивка на ушна кал 20.00
2 Инцизия 40.00
3 Предна и задна тампонада 50.00
4 Вземане на биопсичен материал от нос 10.00
5 Отстраняване на полипи от носната кухина 15.00
6 Тимпанометрия 25.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ТАКСИ ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР,ЕКИП, СТАЯ, ПРИДРУЖИТЕЛИ, ХРАНОДЕН И ДРУГИ
ТАКСА ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР/ЕКИП
1 Такса за избор на лекар от гастроентерологично отделение 100.00
2 Такса за избор на екип от гастроентерологично отделение 200.00
3 Такса за избор на лекар от хирургично отделение 300.00
4 Такса за избор на лекар от хирургично  отделение 500.00
ТАКСА ЗА ИЗБОР НА СТАЯ С ПОДОБРЕНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ
1 Такса за избор на стая с подобрени битови условия * 100.00
ЗАБЕЛЕЖКА * При избор на стая с подобрени битови условия, ако има придружител, той не заплаща такса
ТАКСА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ НА  ЛИЦА НАД 7 ГОДИНИ НА:
1 Легло в стая без санитарен възел 30.00
2 Легло в стая за 3 пациенти със санитарен възел 30.00
3 Легло в стая за 2 пациенти със санитарен възел 60.00
ТАКСА ЗА ХРАНОДЕН НА ПЛАТЕНИ ПАЦИЕНТИ И ПРИДРУЖИТЕЛИ :
1 Такса за храноден 10.00
Индивидуален сестрински пост
1 Индивидуален сестрински пост 80 лв/ден
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Медицинска дейност – Преглед, до 12 часово наблюдение и венозна рехидратация при болни с повръщане, диариен синдром и венозно вливане на лекарства при  остра  инфекция 120.00
2 Наблюдение в стационар до 2 часа /не включва лекарски преглед и манипулации/ 39.00
3 Наблюдение в стационар до 6 часа /не включва лекарски преглед и манипулации/ 59.00
4 Наблюдение в стационар до 12 часа  /не включва лекарски преглед и манипулации/ 79.00
5 Наблюдение в стационар от 20.30 часа до 08.30 часа /не включва лекарски преглед и манипулации/ 15 лв/час
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
Медикаменти и консумативи
1 Поставяне на ваксина /* не включва цената на ваксината/ 10.00
2 Венозна инфузия – 1 банка (NaCI, глюкоза) 7.00
6 Антиеметик – Degan 10 mg/ 2ml – 1 ампула 6.00
7 PERFALGAN, Paracetamol 100 ml. 6.00
8 Стомашен протектор 7.00
11 Dicynone 25o mg / 3ml – 1 ампула 10.00
12 Vit K – 1 ампула 8.00
13 Диуретик: Furosemide 10 mg/ml – 1 ампула 5.00
14 Симпатикомиметик: Adrenalin 0.1% / 1 ml – 1 ампула 5.00
Антихипертензивни
1 Chlophazolin 0.15mg / ml – 1 ампула, Еnap 1 ml. amp. 5.00
2 Enalapril –  таб. 10мг – 1 таб., Nifedipin таб. 10мг 2.00
Спазмолитици
1 No-spa – табл. 40 мг, 1 таблетка 2.00
2 No-spa – 40 мг 2 мл, 1 ампула 5.00
3 Buscolysin 2% 1 мл, 1 ампула 4.00
Антипиретици
1 Panadol, Nurofen – 1 доза 2.00
2 Analgin, Hexalgin  – sol.-1 доза 2.00
Бронходилататори, инхалаторно лечение:
1 ventolin – solution – 1 инхалация 5.00
2 пулмикорт – solution – 1 инхалация 5.00
3 физиологичен разтвор  –  1 инхалация 2.00
Глюкокортикоиди:
1 Methylprednisolon – fl. 40 mg/urbazon/ 5.00
2 Dexamethason  4 mg/ml – 1 ампула 5.00
3 Pulmicort 0,25 mg/ml – амп., – за инхалации -1 ампула 5.00
Електролитни разтвори:
1 Калиев хлорид – 1 ампула 5.00
2 Калциев хлорид – 1 ампула 5.00
Антибиотици:
1 Amikacin 250 mg/ 2 ml. – 1 ампула 6.00
2 Ceftriaxon 1,0 g. – 1 флакон 6.00
3 Ceftriaxon 2,0g.  – 1 флакон 7.00
4 Gentamycin 80 mg/ 2 ml. – 1 ампула 5.00
5 Промивка и аспирация на носоглътка – 1 процедура 6.00
6 Провеждане на клизма 30.00
7 Спринцовки, игли, aqua destillata при венозни манипулации, марли 5.00
8 Atropin – 1 ампула 5.00
9 Dormicum – 1 ампула 5.00
10 Na bicarbonici – 1 ампула 6.00
11 Diazepam – 1 ампула 7.00
12 Кожно-алергична проба 2.50
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Запис на изследване на DVD 5.00
2 Резултат върху рентгенов филм 10.00
3 Медицински документ – дубликат 5.00
4 Ксерокопие на документ 1 стр 1.00
5 Издаване на дубликат на CD 5.00
6 Потребителска такса за лица над 18 години 2.90
7 Потребителска такса за лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 1.00
8 Издаване на медицинска бележка 5.00
9 Издаване на болничен лист от платен преглед 20.00
Влиза в сила от 01.07.2020
       Забележка *

       Пациентите, които са здравнонеосигурени и пациентите, изявили желание сами да заплатят лечението си приети за лечение по КП, с коятo МБАЛ  “Здравето 2012” има сключен договор с НЗОК, заплащат стойността на съответната клинична пътека договорена между БЛС и НЗОК и стойността на вложените консумативи и медицински изделия при лечението. При липса на капацитет /липса на свободни легла по договор с НЗОК или изчерпан бюджет по договор с НЗОК/, здравноосигурен пациент може по негово желание да бъде хоспитализиран на друго легло, като за лечението си заплаща по ценоразпис стойността на КП и стойността на вложените консумативи и медицински изделия.

 
Call Now ButtonЗапишете час за преглед