Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Медицински услуги и ценоразпис

Ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от ``Многопрофилна болница за активно лечение Здравето 2012`` ООД

На основание чл. 69 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 98, ал.1 от Закона за лечебните заведения и чл. 2, ал.3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ медицинските и други услуги в лечебното заведение, да се извършват на пациентите срещу заплащането на следните цени
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ПЪРВИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
1 Първичен преглед от лекар 50.00
2 Първичен преглед от лекар с две специалности 60.00
3 Първичен преглед  от лекар  хабилитирано лице 70.00
4 Първичен преглед  от лекар  и ехография 75.00
5 Първичен преглед от лекар две специалности и ехография 85.00
6 Първичен преглед от лекар  с две специалности и ЕхоКг 100.00
7 Първичен преглед от лекар с две специалности, ЕхоКГ и ЕКГ 110.00
8 Първичен преглед от лекар хабилитирано лице, ЕхоКГ и ЕКГ 130.00
9 Първичен преглед от лекар халибитирано лице по ендокринология 100.00
10 Предоперативна анестезиологгична консултация и тестуване 40.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ВТОРИЧНИ ПРЕГЛЕДИ /ДО 30 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПЪРВИЧНИЯ ПРЕГЛЕД/
1 Вторичен преглед от лекар 40.00
2 Вторичен  преглед от лекар с две специалности 50.00
3 Вторичен преглед от лекар  и  ехография 65.00
4 Вторичен преглед от лекар с две специалности и  ехография 75.00
5 Вторичен преглед от лекар  с две специалности и ЕхоКг 90.00
6 Вторичен  преглед от лекар с две специалности, ЕхоКГ и ЕКГ 100.00
7 Вторичен  преглед от лекар хабилитирано лице, ЕхоКГ и ЕКГ 120.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ДРУГИ ПРЕГЛЕДИ
1 Консултация с психолог 50.00
2 Консултация с психолог и издаване на документ 70.00
3 Консултация с логопед 50.00
4 Консултация с логопед и издаване на документ 70.00
5 Психолого-логопедична консултация 60.00
6 Проследяване от психолог или логопед 30.00
7 Хомеопатична консултация 50.00
8 Хомеопатична рецепта 20.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Ехография на тазобедрени стави при деца 30.00
2 Абдоминална ехография 30.00
3 Абдоминална ехография от гастроентеролог при възрастни пациенти /д-р Георгиева/ 50.00
4 Ехография на щитовидна жлеза 30.00
5 Трансфонтанелна ехография 30.00
6 Ехография на млечни жлези 30.00
7 Ехокардиография 60.00
8 ЕКГ 12 отвеждания 15.00
9 Холтер АН* /в цената не са включени две батерии тип АА, които пациентът е длъжен да си носи сам/ 50.00
10 Холтер ЕКГ* /в цената не са включени две батерии тип АА, които пациентът е длъжен да си носи сам/ 70.00
11 ЕЕГ 50.00
12 Измерване на кръвно налягане 5.00
13 Функционално изледване на дишането 25.00
14 Скринингова тимпанометрия с апарат EARCHECK 10.00
15 Фиброгастродуоденоскопия без анестезия 300.00
16 Фиброгастродуоденоскопия с анестезия 400.00
17 Фиброколонскопия без анестезия 360.00
18 Фиброколонскопия с анестезия 460.00
19 Фиброгастродуоденоскопия с полипектомия и анестезия 500.00
20 Фиброколонскопия с полипектомия и анестезия 610.00
21 Хистологичен резултат в гастроентерологично отделение 100.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Рентгенография на длан, гривнена става, предмишница, лакетна става, раменна кост, раменна става,

бедрена кост, колянна става, подбедрица, глезенна става, ходило,околоносни кухини, нос

30.00
2 Рентгенография на череп, шийни прешлени, торакални прешлени, лумбални прешлени, обзорна на корем,

таз, тазобедрена става, бели дробове и сърце

35.00
3 Контрастно изследване на хранопровод,стомах и дуоденум 40.00
4 Контрастно изследване на дебело черво-иригография / не е вкл. цената на бариева каша/ 50.00
5 Венозна урография 60.00
6 Бариева каша 10.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,

КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ,ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

130.00
2 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,

ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

110.00
3 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ,

ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

110.00
4 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ,

ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

80.00
5 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ,

ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

110.00
6 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 70.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Подкожна инжекция /без консумативи/ 5.00
2 Мускулна инжекция /без консумативи/ 8.00
3 Венозна инжекция /без консумативи/ 15.00
4 Поставяне на абокат на периферен венозен съд 20.00
5 Инхалации с 0.9%  NACL 2.00
6 Инхалации с медикамент 5.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ОПЕРАЦИИ /МАНИПУЛАЦИИ
1 Малка оперативна интервенция 450.00
2 Средно тежка оперативна интервенция 800.00
3 Голяма оперативна интервенция 2000.00
4 Аблация 30.00
5 Вадене на кърлеж и ваксина 35.00
Забележка * В  “Операции и манипулации” не са включени цени те на  израходваните лекарства, консумативи,

изследвания и други разходи, свързани с пребиваването в болничното заведение, освен ако не е указано друго

ХИСТОЛОГИЯ
1 Хистология – 1 препарат / срез 50.00
2 Хистология с имунохистохимия 350.00
ПРЕВРЪЗКИ
1 Превръзка – малка 20.00
2 Превръзка – малка  и  сваляне на конци 30.00
3 Превръзка – средна 30.00
4 Превръзка – средна и  сваляне на конци 40.00
5 Ппревръзка голяма 40.00
6 Превръзка голяма и сваляне на конци 50.00
ШЕВ НА РАНИ
1 Шев на рана с хирургична обработка – малка 30.00
2 Шев на рана с хирургична обработка – средна 40.00
3 Шев на рана с хирургична обработка – голяма 50.00
4 Еднократен конец – 1 опаковка 15.00
Забележка * В цената за шеф на рана не влиза цената на еднократния конец
ПОСТАВЯНЕ И ПРОМИВАНЕ НА УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР
1 Поставяне на уретрален катетър 20.00
2 Промиване на уретрален катетър 12.00
УПОЙКИ
1 Локална упойка 60.00
АНЕСТЕЗИЯ /ЗА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ/
1 Венозна анестезия до 20 мин 110.00
2 Венозна анестезия над 20 мин 160.00
3 Регионална анестезия 250.00
4 Ендотрахеална анестезия 250.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Аденоидектомия 700.00
2 Парацентеза 350.00
3 Тимпаностомия /без вент.тръбички/ 600.00
4 Аденоидектомия + Тимпаностомия  /без вент.тръбички/ 800.00
5 Мирингопластика 400.00
6 Мирингопластика + Аденоидектомия 800.00
7 Тонзилектомия 900.00
8 Аденоидектомия + Тонзилектомия 1000.00
9 Екстирпация на носни полипи 250.00
10 Електрокаутеризация на долни  носни конхи 200.00
11 Сетнопластика и RF каутеризация на конхи 900.00
12 Риносептопластика 1500.00
13 Функционална ендоскопска хирургия на синусите 1000.00
14 Пластика на меко небце 150.00
15 Екстирпация на носни полипи 250.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Промивка на ушна кал 20.00
2 Инцизия 40.00
3 Предна и задна тампонада 40.00
4 Вземане на биопсичен материал от нос 10.00
5 Отстраняване на полипи от носната кухина 15.00
6 Тимпанометрия 25.00
7 Неоперативно отстраняване на чуждо тяло ВСК при възрастни 30.00
8 Неоперативно отстраняване на чуждо тяло ВСК при деца 40.00
9 Инцизия на фурункул 30.00
10 Инцизия на отематома/атером 30.00
11 Парацентеза с локална анестезия 50.00
12 Превръзка на ухо 20.00
13 Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа при възрастни 40.00
14 Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа при деца 50.00
Ексцизия на папилом от устната кухина с локална анастезия 50.00
Биопсия 50.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ТАКСИ ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР,ЕКИП, СТАЯ, ПРИДРУЖИТЕЛИ, ХРАНОДЕН И ДРУГИ
ТАКСА ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР/ЕКИП
1 Такса за избор на лекар от гастроентерологично отделение 200.00
2 Такса за избор на екип от гастроентерологично отделение 300.00
3 Такса за избор на лекар от хирургично отделение 300.00
4 Такса за избор на лекар от хирургично  отделение 500.00
ТАКСА ЗА ИЗБОР НА СТАЯ С ПОДОБРЕНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ
1 Такса за избор на стая с подобрени битови условия * 100.00
ЗАБЕЛЕЖКА * При избор на стая с подобрени битови условия, ако има придружител, той не заплаща такса
ТАКСА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ НА  ЛИЦА НАД 7 ГОДИНИ НА:
1 Легло в стая без санитарен възел 30.00
2 Легло в стая за 3 пациенти със санитарен възел 30.00
3 Легло в стая за 2 пациенти със санитарен възел 60.00
ТАКСА ЗА ХРАНОДЕН НА ПЛАТЕНИ ПАЦИЕНТИ И ПРИДРУЖИТЕЛИ :
1 Такса за храноден 10.00
Индивидуален сестрински пост
1 Индивидуален сестрински пост 80 лв/ден
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Медицинска дейност – Преглед, до 12 часово наблюдение и венозна рехидратация при болни с повръщане, диариен синдром и венозно вливане на лекарства при  остра  инфекция 120.00
2 Наблюдение в стационар до 2 часа /не включва лекарски преглед и манипулации/ 39.00
3 Наблюдение в стационар до 6 часа /не включва лекарски преглед и манипулации/ 59.00
4 Наблюдение в стационар до 12 часа  /не включва лекарски преглед и манипулации/ 79.00
5 Наблюдение в стационар от 20.30 часа до 08.30 часа /не включва лекарски преглед и манипулации/ 15 лв/час
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
Медикаменти и консумативи
1 Поставяне на ваксина /* не включва цената на ваксината/ 10.00
2 Венозна инфузия – 1 банка (NaCI, глюкоза) 7.00
6 Антиеметик – Degan 10 mg/ 2ml – 1 ампула 6.00
7 PERFALGAN, Paracetamol 100 ml. 6.00
8 Стомашен протектор 7.00
11 Dicynone 25o mg / 3ml – 1 ампула 10.00
12 Vit K – 1 ампула 8.00
13 Диуретик: Furosemide 10 mg/ml – 1 ампула 5.00
14 Симпатикомиметик: Adrenalin 0.1% / 1 ml – 1 ампула 5.00
Антихипертензивни
1 Chlophazolin 0.15mg / ml – 1 ампула, Еnap 1 ml. amp. 5.00
2 Enalapril –  таб. 10мг – 1 таб., Nifedipin таб. 10мг 2.00
Спазмолитици
1 No-spa – табл. 40 мг, 1 таблетка 2.00
2 No-spa – 40 мг 2 мл, 1 ампула 5.00
3 Buscolysin 2% 1 мл, 1 ампула 4.00
Антипиретици
1 Panadol, Nurofen – 1 доза 2.00
2 Analgin, Hexalgin  – sol.-1 доза 2.00
Бронходилататори, инхалаторно лечение:
1 ventolin – solution – 1 инхалация 5.00
2 пулмикорт – solution – 1 инхалация 5.00
3 физиологичен разтвор  –  1 инхалация 2.00
Глюкокортикоиди:
1 Methylprednisolon – fl. 40 mg/urbazon/ 5.00
2 Dexamethason  4 mg/ml – 1 ампула 5.00
3 Pulmicort 0,25 mg/ml – амп., – за инхалации -1 ампула 5.00
Електролитни разтвори:
1 Калиев хлорид – 1 ампула 5.00
2 Калциев хлорид – 1 ампула 5.00
Антибиотици:
1 Amikacin 250 mg/ 2 ml. – 1 ампула 6.00
2 Ceftriaxon 1,0 g. – 1 флакон 6.00
3 Ceftriaxon 2,0g.  – 1 флакон 7.00
4 Gentamycin 80 mg/ 2 ml. – 1 ампула 5.00
5 Промивка и аспирация на носоглътка – 1 процедура 6.00
6 Провеждане на клизма 30.00
7 Спринцовки, игли, aqua destillata при венозни манипулации, марли 5.00
8 Atropin – 1 ампула 5.00
9 Dormicum – 1 ампула 5.00
10 Na bicarbonici – 1 ампула 6.00
11 Diazepam – 1 ампула 7.00
12 Кожно-алергична проба 2.50
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Първичен преглед и изготвяне на терапевтична схема 80
2 Вторичен преглед 50
Престой в дневен стационар
1 Престой в дневен стационар до 2 часа 50.00
2 Престой в дневен стационар от 2 часа до 12 часа 160.00
Манипулации
1 Бърз Тест COVID 35.00
2 Бърз Тест Грип 15.00
3 ЕКГ 25.00
4 Ехография на бял дроб 50.00
5 Рентгенография на бял дроб и сърце 35.00
Медикаменти
1 Кортикостероид 5.00
2 Pulmicort Инхалация 5.00
3 Антикоагулант – Нискомолекулярен хепарин 10.00
4 Антибиотик Медаксон – 1g 10.00
5 Антибиотик Сулцеф – 2g 20.00
6 Антибиотик Левокса 20.00
7 Антибиотик Азитромицин 40.00
Вливания
1 Венозна инфузия – 500 ml 5.00
2 Витамин B1 160mg и B6 100 mg 10.00
3 Витамин С – 500 mg 5.00
Лаборатория
1 COVID – Основен пакет 60.00
2 COVID – Разширен пакет 80.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Запис на изследване на DVD 5.00
2 Резултат върху рентгенов филм 10.00
3 Медицински документ – дубликат 5.00
4 Ксерокопие на документ 1 стр 1.00
5 Издаване на дубликат на CD 5.00
6 Потребителска такса за лица над 18 години 2.90
7 Потребителска такса за лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 1.00
8 Издаване на медицинска бележка 5.00
9 Издаване на болничен лист от платен преглед 20.00
Влиза в сила от 01.02.2021
       Забележка *

       Пациентите, които са здравнонеосигурени и пациентите, изявили желание сами да заплатят лечението си приети за лечение по КП, с коятo МБАЛ  “Здравето 2012” има сключен договор с НЗОК, заплащат стойността на съответната клинична пътека договорена между БЛС и НЗОК и стойността на вложените консумативи и медицински изделия при лечението. При липса на капацитет /липса на свободни легла по договор с НЗОК или изчерпан бюджет по договор с НЗОК/, здравноосигурен пациент може по негово желание да бъде хоспитализиран на друго легло, като за лечението си заплаща по ценоразпис стойността на КП и стойността на вложените консумативи и медицински изделия.

 
Call Now ButtonЗапишете час за преглед