Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Медицински услуги и ценоразпис

Ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от ``Многопрофилна болница за активно лечение Здравето 2012`` ООД

Считано от 01.06.2019г. на основание чл. 69 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 98, ал.1 от Закона за лечебните заведения и чл. 2, ал.3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ медицинските и други услуги в лечебното заведение, да се извършват на пациентите срещу заплащането на следните цени
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
ПЪРВИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
1Първичен преглед от лекар обща медицина или лекар с една специалност40.00
2Първичен преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице50.00
3Първичен преглед  от лекар с една специалност и абдоминална ехография65.00
4Първичен преглед и абдоминална ехография от лекар с две  специалности  или хабилитирано лице75.00
5Първичен преглед от лекар с една специалност  и ехография на тазобедрените стави при деца70.00
6Първичен преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице и ехография на тазобедрените стави при деца75.00
7Първичен преглед от лекар с една специалност  и ехография на щитовидната жлеза65.00
8Първичен преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице и ехография на щитовидната жлеза75.00
9Първичен преглед от лекар с една специалност  и трансфонтанелна ехография65.00
10Първичен преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице и трансфотганелна ехография75.00
11Първичен прелед от лекар с две специалности или хабилитирано лице и ехокардиография100.00
12Първичен преглед от лекар с две специалности или хабилитирано лице,ехокардиография и ЕКГ120.00
13Първичен преглед, ехография и урофлометрия80.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
ВТОРИЧНИ ПРЕГЛЕДИ /ДО 30 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПЪРВИЧНИЯ ПРЕГЛЕД/
1Вторичен преглед от лекар обща медицина или лекар с една специалност30.00
2Вторичен  преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице40.00
3Вторичен  преглед  от лекар с една специалност и абдоминална ехография55.00
4Вторичен  преглед и абдоминална ехография от лекар с две  специалности  или хабилитирано лице65.00
5Вторичен  преглед от лекар с една специалност  и ехография на тазобедрените стави55.00
6Вторичен  преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице и ехография на тазобедрените стави при деца65.00
7Вторичен  преглед от лекар с една специалност  и ехография на щитовидната жлеза55.00
8Вторичен  преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице и ехография на щитовидната жлеза65.00
9Вторичен  преглед от лекар с една специалност  и трансфонтанелна ехография55.00
10Вторичен  преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице и трансфотганелна ехография65.00
11Вторичен  прелед от лекар с две специалности или хабилитирано лице и ехокардиография90.00
12Вторичен преглед от лекар с две специалности или хабилитирано лице,ехокардиография и ЕКГ110.00
13 Вторичен преглед, ехография и урофлометрия70.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
ДРУГИ ПРЕГЛЕДИ
1Консултация с психолог50.00
2Консултация с психолог и издаване на документ70.00
3Консултация с логопед50.00
4Консултация с логопед и издаване на документ70.00
5Психолого-логопедична консултация60.00
6Проследяване от психолог или логопед30.00
7Хомеопатична консултация50.00
8Хомеопатична рецепта20.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1Ехография на тазобедрени стави при деца30.00
2Абдоминална ехография30.00
3Ехография на щитовидна жлеза30.00
4Трансфонтанелна ехография30.00
5Ехокардиография60.00
6ЕКГ 12 отвеждания15.00
7Холтер АН50.00
8Холтер ЕКГ70.00
9ЕЕГ50.00
10Измерване на кръвно налягане5.00
11Функционално изледване на дишането15.00
12Скринингова тимпанометрия с апарат EARCHECK10.00
13Фиброгастродуоденоскопия без анестезия270.00
14Фиброгастродуоденоскопия с анестезия370.00
15Фиброколонскопия без анестезия330.00
16Фиброколонскопия с анестезия450.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1Рентгенография на длан, гривнена става,предмишница, лакетна става, раменна кост, раменна става, бедрена кост, колянна става,

подбедрица, глезенна става, ходило,околоносни кухини, нос

25.00
2Рентгенография на череп, шийни прешлени, торакални прешлени, лумбални прешлени, обзорна на корем, таз, тазобедрена става,

бели дробове и сърце

35.00
3Контрастно изследване на хранопровод,стомах и дуоденум40.00
4Контрастно изследване на дебело черво-иригография / не е вкл. цената на бариева каша/50.00
5Венозна урография60.00
6Бариева каша10.00
7Ехография на млечни жлези30.00
8Ехографско изследване на коремни органи30.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,

КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ,ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

130.00
2ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,

ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

90.00
3ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ,

ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

100.00
4ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ,

ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

65.00
5ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ,

ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

65.00
6ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,ЕХОКАРДИОГРАФИЯ70.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1Подкожна инжекция/ без консумативи/5.00
2Мускулна инжекция /без консумативи/8.00
3Венозна инжекция / без консумативи/15.00
4Поставяне на абокат на периферен венозен съд20.00
5Инхалации с 0.9%  NACL4.00
6Инхалации с медикамент7.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
ОПЕРАЦИИ /МАНИПУЛАЦИИ
1Малка оперативна интервенция200.00
2Средно тежка оперативна интервенция600.00
3Голяма оперативна интервенция900.00
4Аблация30.00
5Вадене на кърлеж30.00
Забележка * В  “Операции и манипулации” не са включени цени те на  израходваните лекарства, консумативи,

изследвания и други разходи, свързани с пребиваването в болничното заведение, освен ако не е указано друго

ХИСТОЛОГИЯ
1Хистология – 1 препарат / срез50.00
2Хистология с имунохистохимия350.00
ПРЕВРЪЗКИ
1Превръзка –  малка20.00
2Превръзка –  малка  и  сваляне на конци30.00
3Превръзка –  средна30.00
4Превръзка –  средна и  сваляне на конци40.00
5Ппревръзка голяма40.00
6Превръзка голяма и сваляне на конци50.00
ШЕВ НА РАНИ
1Шев на рана с хирургична обработка – малка30.00
2Шев на рана с хирургична обработка – средна40.00
3Шев на рана с хирургична обработка – голяма50.00
4Еднократен конец – 1 опаковка15.00
Забележка * В цената за шеф на рана не влиза цената на еднократния конец
ПОСТАВЯНЕ И ПРОМИВАНЕ НА УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР
1Поставяне на уретрален катетър20.00
2Промиване на уретрален катетър12.00
УПОЙКИ
1Локална упойка20.00
2Проводна упойка30.00
АНЕСТЕЗИЯ  /ЗА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ/
1Венозна  анестезия до 20 мин100.00
2Венозна  анестезия над 20 мин130.00
3Регионална анестезия150.00
4Ендотрахеална анестезия250.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1Аденоидектомия700.00
2Парацентеза350.00
3Тимпаностомия / без вент.тръбички/600.00
4Аденоидектомия + Тимпаностомия  / без вент.тръбички/800.00
5Мирингопластика400.00
6Мирингопластика + Аденоидектомия800.00
7Тонзилектомия900.00
8Аденоидектомия + Тонзилектомия1000.00
9Екстирпация на носни полипи250.00
10Електрокаутеризация на долни  носни конхи200.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1Промивка на ушна кал20.00
2Инцизия45.00
3Предна и задна тампонада30.00
4Вземане на биопсичен материал от нос10.00
5Отстраняване на полипи от носната кухина15.00
6Тимпанометрия25.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
ТАКСИ ЗА ИЗБОР НА СТАЯ , ПРИДРУЖИТЕЛИ И  ХРАНОДЕН  И ДРУГИ
ТАКСА ЗА ИЗБОР НА СТАЯ С ПОДОБРЕНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ
1Такса за избор на стая с подобрени битови условия *100.00
ЗАБЕЛЕЖКА * При избор на стая с подобрени битови условия, ако има придружител, той не заплаща такса
ТАКСА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ НА  ЛИЦА НАД 7 ГОДИНИ НА :
1Легло в стая без санитарен възел30.00
2Легло в стая  за 3 пациенти със санитарен възел30.00
3Легло в стая  за 2 пациенти със санитарен възел60.00
ТАКСА ЗА ХРАНОДЕН НА ПЛАТЕНИ ПАЦИЕНТИ И ПРИДРУЖИТЕЛИ :
1Такса за храноден10.00
Индивидуален сестрински пост
1Индивидуален сестрински пост30 лв/ час
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1Медицинска дейност – Преглед, до 12 часово наблюдение и венозна рехидратация при болни с повръщане, диариен синдром и венозно вливане на лекарства при  остра  инфекция120.00
2Наблюдение в стационар до 2 часа / не включва лекарски преглед и манипулации /30.00
3Наблюдение в стационар до 6 часа  / не включва лекарски преглед и манипулации /50.00
4Наблюдение в стационар до 12 часа  / не включва лекарски преглед и манипулации /70.00
5Наблюдение в стационар от 20.30 часа до 08.30 часа  / не включва лекарски преглед и манипулации /15 лв/ на час
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
Медикаменти и консумативи
1Поставяне  на венозен път  с  консумативи20.00
2Поставяне на ваксина/* не включва цената на ваксината/10.00
3Венозна инфузия – 1 банка (NaCI, глюкоза)6.00
4Венозна инфузия, продължителност до 12 часа – без консумативи30.00
5Венозна инфузия, продължителност до 12 часа, с инфузомат – без консумативи35.00
6Антиеметик – Degan 10 mg/ 2ml – 1 ампула6.00
7PERFALGAN, Paracetamol 100 ml.7.00
8Стомашен протектор5.00
9Nexium 40 mg – 1 ампула8.00
10Quamatel – 1 флакон6.00
11Dicynone 25o mg / 3ml – 1 ампула12.00
12Vit K – 1 ампула10.00
13Диуретик: Furosemide 10 mg/ml – 1 ампула10.00
14Симпатикомиметик: Adrenalin 0.1% / 1 ml – 1 ампула6.00
Антихипертензивни
1Chlophazolin 0.15mg / ml – 1 ампула, Еnap 1 ml. amp.5.00
2Enalapril –  таб. 10мг  – 1 таб., Nifedipin таб. 10мг3.00
Спазмолитици
1No-spa – табл. 40 мг, 1 таблетка3.00
2No-spa – 40 мг 2 мл, 1 ампула6.00
3Buscolysin 2% 1 мл., 1 ампула4.00
Антипиретици
1Panadol, Nurofen – 1 доза2.00
2Analgin, Hexalgin  – sol.-1 доза2.00
Бронходилататори, инхалаторно лечение:
1ventolin – solution – 1 инхалация6.00
2пулмикорт – solution – 1 инхалация6.00
3физиологичен разтвор  –  1 инхалация4.00
Глюкокортикоиди:
1Methylprednisolon – fl. 40 mg/urbazon/9.00
2Dexamethason  4 mg/ml – 1 ампула8.00
3Pulmicort 0,25 mg/ml – амп., – за инхалации -1 ампула5.00
Електролитни разтвори:
1Калиев хлорид – 1 ампула5.00
2Калциев хлорид – 1 ампула5.00
Антибиотици:
1Amikacin 250 mg/ 2 ml. – 1 ампула11.00
2Ceftriaxon 1,0 g. – 1 флакон11.00
3Ceftriaxon 2,0g.  – 1 флакон16.00
4Gentamycin 80 mg/ 2 ml. – 1 ампула5.00
5Промивка и аспирация на носоглътка – 1 процедура8.00
6Провеждане на клизма с катетър40.00
7Спринцовки, игли, aqua destillata при венозни манипулации, марли3.00
8Atropin – 1 ампула5.00
9Dormicum – 1 ампула5.00
10Na bicarbonici – 1 ампула6.00
11Diazepam – 1 ампула5.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1Запис на изследване на DVD5.00
2Резултат върху рентгенов филм10.00
3Медицински документ- дубликат5.00
4Ксерокопие на документ 1 стр1.00
5Издаване на дубликат на CD5.00
6Потребителска такса за лица над 18 години2.90
7Потребителска такса за лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст1.00
8Издаване на медицинска бележка5.00
9Издаване на болничен лист  от платен преглед20.00
Влиза в сила от 01.06.2019
 Забележка *

 Пациентите, които са здравнонеосигурени  и пациентите, изявили желание сами да заплатят лечението си приети за лечение по КП, с коята    МБАЛ  ” Здравето 2012″ има сключен договор с НЗОК,  заплащат стойността на съответната клинична пътека договорена между БЛС и НЗОК и стойността на вложените консумативи и медицински изделия при лечението. При липса на капацитет /липса на свободни легла по договор с НЗОК или изчерпан бюджет по договор с НЗОК/, здравноосигурен пациент може по негово желание да бъде хоспитализиран на друго легло, като за лечението си заплаща по ценоразпис стойността на КП и стойността на вложените консумативи и медицински изделия.