Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

МЦ “Детско здраве”-ценоразпис

Ценоразпис на МЦ „Детско Здраве“ ЕООД

Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена, заплащана в лева  от:
Пациент 
Първични прегледи 
1 Първичен преглед от лекар бр 50,00
2 Първичен преглед от лекар с две специалности бр 60,00
3 Първичен преглед  от лекар  и ехография бр 75,00
4 Първичен преглед  от лекар с две специалности и ехография бр 85,00
5 Първичен преглед  от хабилитирано лице бр 70,00
6 Първичен прелед от лекар с две специалности и ЕхоКг бр 100,00
7 Първичен преглед от лекар с две специалности, ЕхоКг  и ЕКГ бр 110,00
8 Първичен преглед от лекар хабилитирано лице,ЕхоКг и ЕКГ бр 130,00
9 Предоперативна анестезиологична консултация и тестуване бр 40,00
Вторични прегледи 
1 Вторичен преглед от лекар бр 40,00
2 Вторичен  преглед от лекар с две специалности бр 50,00
3 Вторичен  преглед  от лекар и ехография бр 65,00
4 Вторичен  преглед от лекар  с две  специалности  и ехография бр 75,00
5 Вторичен  прелед от лекар с две специалности и ЕхоКг бр 90,00
6 Вторичен преглед от лекар с две специалности,ЕхоКг и ЕКГ бр 100,00
7 Вторичен преглед от лекар хабилитирано лице,ЕхоКг и ЕКГ бр 120,00
Консултации 
1 Консултация с психолог бр 50,00
2 Консултация с психолог и издаване на документ бр 70,00
3 Консултация с логопед бр 50,00
4 Консултация с логопед и издаване на документ бр 70,00
5 Психолого-логопедична консултация бр 60,00
6 Проследяване от психолог или логопед бр 30,00
7 Хомеопатична консултация бр 50,00
8 Хомеопатична рецепта бр 20,00
Ехографии 
1 Ехография на тазобедрени стави при деца бр 30,00
2 Ехография на коремни органи бр 30,00
3 Ехография на коремни органи от гастроентеролог при възрастни пациенти /д-р Георгиева/
бр 50,00
4 Ехография на щитовидна жлеза бр            30,00
5 Трансфонтанелна ехография бр 30,00
6 Ехокардиография бр 60,00
Пакетни цени ехографии 
1 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ бр 130,00
2 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ бр 110,00
3 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ бр 110,00
4 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ бр 80,00
5 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ,ЕХОКАРДИОГРАФИЯ бр 110,00
6 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,ЕХОКАРДИОГРАФИЯ бр 70,00
Рентгенови изследвания 
1 Рентгенография на длан, гривнена става,предмишница, лакетна става, раменна кост, раменна става, бедрена кост, колянна става, подбедрица, глезенна става, ходило,околоносни кухини, нос бр 30,00
2 Рентгенография на череп, шийни прешлени, торакални прешлени, лумбални прешлени, обзорна на корем, таз, тазобедрена става, бели дробове и сърце бр 35,00
3 Контрастно изследване на хранопровод,стомах и дуоденум бр 40,00
4 Контрастно изследване на дебело черво-иригография / не е вкл. цената на бариева каша/ бр 50,00
5 Бариева каша бр 10,00
Функционални изследвания 
1 ЕКГ 12 отвеждания бр 15,00
2 Холтер АН бр 50,00
3 Холтер ЕКГ бр 70,00
4 ЕЕГ бр 50,00
5 Тестуване с кожно-алергични проби бр 2,50
6 Измерване на кръвно налягане бр 5,00
7 Функционално изледване на дишането бр 25,00
8 Скринингова тимпанометрия с апарат EARCHECK бр 10,00
9 Скринингова тимпанометрия бр 30,00
10 Импедансметрия бр 30,00
11 Предоперативна анестезиологична консултация и тестуване бр 40,00
Гастроентерологичен кабинет 
1 Фиброгастродуоденоскопия без анестезия бр 300,00
2 Фиброгастродуоденоскопия с анестезия бр 400,00
3 Фиброколонскопия без анестезия бр 360,00
4 Фиброколонскопия с анестезия бр 460,00
5 Фиброгастродуоденоскопия с полипектомия и анестезия бр 500,00
6 Фиброколонскопия с полипектомия и анестезия бр 610,00
7 Хистологичен резултат в гастроентерологично отделение бр 100,00
Хирургични услуги  
1 Подкожна инжекция/ без консумативи/ бр 5,00
2 Мускулна инжекция /без консумативи/ бр 8,00
3 Венозна инжекция / без консумативи/ бр 15,00
4 Поставяне на абокат на периферен венозен съд бр 20,00
5 Инхалации с 0.9%  NACL бр 2,00
6 Инхалации с медикамент бр 5,00
7 Превръзка –  малка бр 20,00
8 Превръзка –  малка  и  сваляне на конци бр 30,00
9 Превръзка –  средна бр 30,00
10 Превръзка –  средна и  сваляне на конци бр 40,00
11 Превръзка голяма бр 40,00
12 Превръзка голяма и сваляне на конци бр 50,00
13 Шев на рана с хирургична обработка – малка бр 30,00
14 Шев на рана с хирургична обработка – средна бр 40,00
15 Шев на рана с хирургична обработка – голяма бр 50,00
16 Еднократен конец – 1 опаковка бр 15,00
Забележка * В цената за шеф на рана и за превръзка на рана  не влиза цената на еднократния конец и на останалите консуматива
17 Поставяне на уретрален катетър бр 20,00
18 Промиване на уретрален катетър бр 12,00
19 Аблация бр 30,00
20 Вадене на кърлеж и ваксина бр 35,00
21 Третиране с азот до 3 молюски бр 10,00
Очен кабинет 
1 Сензорен тест на Баголини бр 20,00
2 Стереотест бр 20,00
3 Циклоплегия бр 20,00
4 Авторефрактометрия бр 15,00
5 Апланационна тонометрия бр 15,00
6 Биомикроскопия бр 15,00
7 Вземане на намазка на микробиологично изследване бр 15,00
8 Гониоскопия бр 25,00
9 Оглед на периферна ретина / Голдман/ бр 25,00
Гинекологичен кабинет 
Прегледи при Д-р Персенски
1 Първичен гинекологичен преглед бр 50.00
2 Гинекологичен преглед с цитонамазка бр 55.00
3 Гинекологичен преглед с цитонамазка и колпоскопия бр 80.00
4 Биопсия на маточно шийка под колпоскопски контрол  бр 50.00
5 Вторичен гинекологичен преглед бр 30.00
6 Ехографски преглед за установяване на бременност бр 50.00
7 Женска консултация бр 20.00
8 Женска консултация с ехография бр 40.00
9 Запис на детски сърдечни тонове бр 20.00
10 Колпоскопия бр 30.00
11 Поставяне на спирала под ехографски контрол  бр 60.00
12 Отстраняване на спирала бр 30.00
13 Клиничен преглед на млечни жлези  бр 25.00
14 Оперативна хистероскопия бр 600.00
Прегледи при Д-р Алшарафи, дм, Инширах
1 Първичен гинекологичен преглед бр 45.00
2 Вторичен гинекологичен преглед бр 35.00
3 Ехография  бр 50.00
4 Първичен  преглед с ехография  бр 80.00
5 Гинекологичен преглед с цитонамазка бр 55.00
6 Колпоскопия бр 60.00
7 Колпоскопия и цитонамазка бр 80.00
8 Колпоскопия и биопсия бр 100.00
9 Електрокоагулация на шийката на матката бр 120.00
10 Поставяне на спирала  бр 60.00
11 Отстраняване на спирала бр 40.00
12 Абразио на цервикален канал бр 100.00
УНГ  кабинет 
1 Промивка на ушна кал бр 20,00
2 Неоперативно отстраняване на чуждо тяло ВСК при възрастни бр 30,00
3 Неоперативно отстраняване на чуждо тяло ВСК при възрастни бр 40,00
4 Инцизия на фурункул бр 30,00
5 Инцизия на отематома/атером бр 30,00
6 Парацентеза с локална анестезия бр 50,00
7 Превръзка на ухо бр 20,00
8 Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа при възрастни бр 40,00
9 Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа при деца бр 50,00
10 Ексцизия на папилом от устната кухина с локална анестезия бр 50,00
11 Биопсия бр 50,00
12 Предна и задна тампонада бр 40,00
13 Вземане на биопсичен материал от нос бр 10,00
14 Отстраняване на полипи от носната кухина бр 15,00
Кожен кабинет 
1 Консултация по документи без извършване на първичен преглед от кожен лекар  бр 20.00
2 Поставяне на подкожна / интралезионална / мускулна инжекция – еднократна процедура бр 10.00
3 Локална анестезия (повърхностна) – еднократна процедура бр 10.00
4 Локална анестезия (инфилтрационна) – еднократна процедура бр 20.00
5 Вземане на материал от кожа и/или лигавица за изследване (микробиологично, ДНК, друго) – еднократна процедура бр 10.00
6 Електрокоагулация на кожни лезии (еднократна процедура) / за 1 брой лезия/
бр
20.00
7 Кюретаж на кожни лезии / за 1 брой лезия/
бр 10.00
8 Деструкция / разрушаване на кожни лезии чрез химични средства за 1 брой лезия
бр                          10.00
9 Дерматоскопия  бр 30.00
Стационар 
1 Индивидуален сестрински пост ден 80,00
2 Медицинска дейност – Преглед, до 12 часово наблюдение и венозна рехидратация при болни с повръщане, диариен синдром и венозно вливане на лекарства при  остра  инфекция бр 120,00
3 Наблюдение в стационар до 2 часа  / не включва лекарски преглед, а манипулации, легло, наблюдение, обслужване, мониториране/ бр 39,00
4 Наблюдение в стационар до 6 часа  / не включва лекарски преглед, а манипулации, легло, наблюдение, обслужване, мониториране/ бр 59,00
5 Наблюдение в стационар до 12 часа  / не включва лекарски преглед, а манипулации, легло, наблюдение, обслужване, мониториране/ бр 79,00
6 Наблюдение в стационар от 20.30 часа до 08.30 часа  / не включва лекарски преглед и манипулации / час 15,00
7 Поставяне на ваксина/* не включва цената на ваксината/ бр 10,00
8 Венозна инфузия – 1 банка (NaCI, глюкоза) бр 7,00
9 Антиеметик – Degan 10 mg/ 2ml – 1 ампула бр 6,00
10 PERFALGAN, Paracetamol 100 ml. бр 6,00
11 Стомашен протектор бр 7,00
12 Dicynone 25o mg / 3ml – 1 ампула бр 10,00
13 Vit K – 1 ампула бр 8,00
14 Диуретик: Furosemide 10 mg/ml – 1 ампула бр 5,00
15 Симпатикомиметик: Adrenalin 0.1% / 1 ml – 1 ампула бр 5,00
16 Chlophazolin 0.15mg / ml – 1 ампула, Еnap 1 ml. amp. бр 5,00
17 Enalapril –  таб. 10мг  – 1 таб., Nifedipin таб. 10мг бр 2,00
18 No-spa – табл. 40 мг, 1 таблетка бр 2,00
19 No-spa – 40 мг 2 мл, 1 ампула бр 5,00
20 Buscolysin 2% 1 мл., 1 ампула бр 4,00
21 Panadol, Nurofen – 1 доза бр 2,00
22 Analgin, Hexalgin  – sol.-1 доза бр 2,00
23 ventolin – solution – 1 инхалация бр 5,00
24 пулмикорт – solution – 1 инхалация бр 5,00
25 физиологичен разтвор  –  1 инхалация бр 2,00
26 Methylprednisolon – fl. 40 mg/urbazon/ бр 5,00
27 Dexamethason  4 mg/ml – 1 ампула бр 5,00
28 Pulmicort 0,25 mg/ml – амп., – за инхалации -1 ампула бр 5,00
29 Калиев хлорид – 1 ампула бр 5,00
30 Калциев хлорид – 1 ампула бр 5,00
31 Кожно алергична проба бр 3,00
32 Amikacin 250 mg/ 2 ml. – 1 ампула бр 6,00
33 Ceftriaxon 1,0 g. – 1 флакон бр 6,00
34 Ceftriaxon 2,0g.  – 1 флакон бр 7,00
35 Gentamycin 80 mg/ 2 ml. – 1 ампула бр 5,00
36 Промивка и аспирация на носоглътка – 1 процедура бр 6,00
37 Провеждане на клизма бр 30,00
38 Спринцовки, игли, aqua destillata при венозни манипулации, марли бр 5,00
39 Atropin – 1 ампула бр 5,00
40 Dormicum – 1 ампула бр 5,00
41 Na bicarbonici – 1 ампула бр 6,00
42 Diazepam – 1 ампула бр 7,00
Издаване на документи 
1 Запис на изследване на DVD бр 5,00
2 Резултат върху рентгенов филм бр 10,00
3 Издаване на медицинска бележка бр 5,00
4 Издаване на болничен лист бр 20,00
5 Медицински документ- дубликат бр 5,00
6 Ксерокопие на документ 1 стр бр 1,00
7 Издаване на дубликат на CD бр 5,00
8 Потребителска такса за лица над 18 години бр 2,90
9 Потребителска такса за лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст бр 1,00
Влиза в сила от 01.07.2021
Call Now ButtonЗапишете час за преглед