Ценоразпис на предоставяните медицински и други услуги от „Многопрофилна болница за активно лечение Здравето 2012“ ООД

На основание чл. 69 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 98, ал.1 от Закона за лечебните заведения и чл. 2, ал.3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, медицинските и други услуги в лечебното заведение, да се извършват на пациентите срещу заплащането на следните цени:

Първични прегледи
1Първичен преглед от лекарбр80,00
2Първичен преглед от лекар с две специалностибр90,00
3Първичен преглед от доцентбр90,00
4Първичен преглед от професорбр130,00
5Първичен преглед от лекар и ехографиябр120,00
6Първичен преглед от лекар с две специалности и ехографиябр130,00
7Първичен прелед от лекар с две специалности и ЕхоКгбр150,00
8Първичен преглед от лекар с две специалности, ЕхоКг и ЕКГбр160,00
9Първичен преглед от доцент, ЕхоКг и ЕКГбр160,00
10Предоперативна анестезиологична консултация и тестуванебр50,00
11Първичен преглед след 20:00 ч. (пон-пет) и след 17:00 ч. (съб-нед)бр90,00
Вторични прегледи прегледи
1Вторичен преглед от лекарбр60,00
2Вторичен преглед от лекар с две специалностибр70,00
3Вторичен преглед от доцентбр70,00
4Вторичен преглед от професорбр90,00
5Вторичен преглед от лекар и ехографиябр100,00
6Вторичен преглед от лекар с две специалности и ехографиябр110,00
7Вторичен прелед от лекар с две специалности и ЕхоКгбр120,00
8Вторичен преглед от лекар с две специалности, ЕхоКг и ЕКГбр130,00
9Вторичен преглед от доцент, ЕхоКг и ЕКГбр130,00
10Вторичен преглед след 20:00 ч. (пон-пет) и след 17:00 ч. (съб-нед)бр70,00
Консултации
1Консултация с психолог и издаване на документбр90,00
2Консултация с логопедбр70,00
3Консултация с логопед и издаване на документбр90,00
4Консултация с психологбр80,00
5Проследяване от психолог или логопедбр50,00
6Хомеопатична консултациябр70,00
7Хомеопатична рецептабр30,00
Ехографии
1Ехография на тазобедрени стави при децабр50,00
2Абдоминална ехографиябр50,00
3Ехография на щитовидна жлезабр50,00
4Ехография на млечни жлезибр50,00
5Трансфонтанелна ехографиябр50,00
6Профилактична ехография на коремни органи /деца до 6 м. възраст/бр50,00
7Ехокардиографиябр80,00
8ЕКГ 12 отвежданиябр20,00
9Първичен преглед с ехомамография (д-р Омар Албаяти)бр100
Пакетни цени ехографии
ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯбр160,00
ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯбр140,00
ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯбр140,00
ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯбр100,00
ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ,ЕХОКАРДИОГРАФИЯбр140,00
ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,ЕХОКАРДИОГРАФИЯбр100,00
Рентгенови изследвания
Рентгенография в една проекциябр40,00
Контрастно изследване на хранопровод, стомах и дуоденумбр80,00
Контрастно изследване на дебело черво-иригография /не е вкл. цената на бариева каша/бр80,00
Бариева кашабр20,00
Функционални изследвания
1Холтер АНбр70,00
2Холтер ЕКГбр80,00
3ЕЕГбр80,00
4Измерване на кръвно наляганебр5,00
5Функционално изледване на дишанетобр40,00
6Скринингова тимпанометрия с апарат EARCHECKбр40,00
7Скринингова тимпанометриябр40,00
8Импедансметриябр40,00
9Вед-метриябр60,00
Гастроентерологичен кабинет
1Фиброгастродуоденоскопия без анестезиябр300,00
2Фиброгастродуоденоскопия с анестезиябр400,00
3Фиброколонскопия без анестезиябр360,00
4Фиброколонскопия с анестезиябр460,00
5Фиброгастродуоденоскопия с полипектомия и анестезиябр500,00
6Фиброколонскопия с полипектомия и анестезиябр610,00
7Хистологичен резултат в гастроентерологично отделениебр100,00
Хирургичен кабинет
1Подкожна инжекция/ без консумативи/бр10,00
2Мускулна инжекция /без консумативи/бр15,00
3Венозна инжекция / без консумативи/бр25,00
4Вътреставна инжекция / без консумативи/бр30,00
5Поставяне на абокат на периферен венозен съдбр30,00
6Инхалации с 0.9% NACLбр5,00
7Инхалации с медикаментбр10,00
8Малка оперативна интервенциябр450,00
9Средно тежка оперативна интервенциябр800,00
10Голяма оперативна интервенциябр2 000,00
11Аблациябр40,00
12Вадене на кърлеж и ваксинабр40,00
Забележка * В „Операции и манипулации“ не са включени цените на израходваните лекарства, консумативи, изследвания и други разходи, свързани с пребиваването в болничното заведение, освен ако не е указано друго
13Хистология – 1 препарат / срезбр50,00
14Хистология с имунохистохимиябр200,00
15Превръзка – малкабр30,00
16Превръзка – малка и сваляне на концибр40,00
17Превръзка – среднабр50,00
18Превръзка – средна и сваляне на концибр60,00
19Превръзка голямабр60,00
20Превръзка голяма и сваляне на концибр70,00
21Шев на рана с хирургична обработка – малкабр40,00
22Шев на рана с хирургична обработка – среднабр50,00
23Шев на рана с хирургична обработка – голямабр60,00
24Еднократен конец – 1 опаковкабр25,00
Забележка * В цената за шев на рана и за превръзка на рана не влиза цената на еднократния конец и на останалите консуматива
25Поставяне на уретрален катетърбр30,00
26Промиване на уретрален катетърбр25,00
27Локална упойкабр60,00
28Венозна анестезия до 20 минбр110,00
29Венозна анестезия над 20 минбр160,00
30Регионална анестезиябр250,00
31Ендотрахеална анестезиябр250,00
32Пробиване на ухо (1 бр.) бр35,00
33Пробиване на ухо (2 бр) бр 70,00
Очен кабинет
1Сензорен тест на Баголинибр30,00
2Стереотестбр30,00
3Циклоплегиябр30,00
4Авторефрактометриябр25,00
5Апланационна тонометриябр25,00
6Биомикроскопиябр25,00
7Вземане на намазка на микробиологично изследванебр25,00
8Гониоскопиябр25,00
9Оглед на периферна ретина / Голдман/бр25,00
102 WINбр40,00
УНГ кабинет
1Аденоидектомиябр900,00
2Парацентезабр550,00
3Тимпаностомия / без вент.тръбички/бр800,00
4Аденоидектомия + Тимпаностомия / без вент.тръбички/бр1000,00
5Мирингопластикабр600,00
6Мирингопластика + Аденоидектомиябр1100,00
7Тонзилектомиябр1100,00
8 Аденоидектомия /без тонзилектомия/+Миринготомиябр1100,00
9Аденоидектомия + Тонзилектомия бр1 200,00
10Аденоидектомия + Тонзилектомия /доц. Василева/бр1000,00
11Сетнопластика + RF каутеризация на конхибр900,00
12Риносептопластикабр1 500,00
13Функционална ендоскопска хирургия на синуситебр1 000,00
14Пластика на меко небцебр150,00
15Екстирпация на носни полипибр250,00
16Електрокаутеризация на долни носни конхибр200,00
17Промивка на ушна калбр20,00
18Неоперативно отстраняване на чуждо тяло ВСКбр50,00
19Инцизия на фурункулбр30,00
20Инцизия на отематома/атеромбр30,00
21Парацентеза с локална анестезиябр50,00
22Превръзка на ухобр30,00
23Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа бр60,00
24Ексцизия на папилом от устната кухина с локална анестезиябр50,00
25Биопсиябр50,00
26Предна и задна тампонадабр40,00
27Вземане на биопсичен материал от носбр10,00
28Отстраняване на полипи от носната кухинабр15,00
Кожен кабинет
1Поставяне на подкожна / интралезионална / мускулна инжекция – еднократна процедурабр50,00
2Електрокоагулация на кожни лезии (еднократна процедура)За 1 бр лезия50,00
3Електрокоагулация на множество кожни лезии300,00
4Деструкция / разрушаване на кожни лезии чрез химични средстваЗа 1 бр лезия20,00
Диагностичен Ковид кабинет
Прегледи
1Първичен преглед с изготвяне на терапевтична схемабр100,00
2Вторичен прегледбр60,00
Манипулации
1Бърз тест Ковид 19бр35,00
2Бърз тест Грипбр15,00
3ЕКГбр25,00
4Ехография на бял дроббр50,00
5Рентгенография на бял дроб и сърцебр40,00
Дневен стационар Ковид
1Престой в дневен стационар до 2 часабр80,00
2Престой в дневен стационар от 2часа до 12 часабр160,00
Медикаменти
1Кортикостероидбр5,00
2Пулмикорт инхалациябр5,00
3Антикуагулант -Нискомолекулярен хепаринбр10,00
4Антибиотик Медаксон 1gбр10,00
5Антибиотик Сулцеф 2gбр20,00
6Антибиотик Левоксабр20,00
7Антибиотик Азинтромицинбр40,00
8Венозна инфузия 500млбр5,00
9Витамин B1 160 mg и B6 100 mgбр10,00
10Витамин С 500 mgбр5,00
Допълнително поискани услуги
1Такса за избор на лекар от гастроентерологично отделение бр150,00
2Такса за избор на екип от гастроентерологично отделение бр300,00
3Такса за избор на лекар от хирургично отделениебр300,00
4Такса за избор на екип от хирургично отделениебр500,00
5Такса за избор на стая ( на ден) с подобрени битови условия /ДО/*ден100,00
6Такса за избор на стая ( на ден) с подобрени битови условия /ХО/*ден40,00
7Такса за избор на стая ( на ден) с подобрени битови условия /ГО/*ден100,00
ЗАБЕЛЕЖКА * При избор на стая с подобрени битови условия, ако има придружител, той не заплаща такса
8Такса за придружител на лица над 7 години:
9Легло в стая (на ден) без санитарен възелден30,00
10Легло в стая (на ден) за 3 пациенти със санитарен възелден30,00
11Легло в стая (на ден) за 2 пациенти със санитарен възелден60,00
12Такса за храноден за платени пациентиден10,00
 
Стационар
1Индивидуален сестрински постден90,00
2Медицинска дейност – Преглед, до 12 часово наблюдение и венозна рехидратация при болни с повръщане, диариен синдром и венозно вливане на лекарства при остра инфекциябр130,00
3Наблюдение в стационар до 2 часа / не включва лекарски преглед, а манипулации, легло, наблюдение, обслужване, мониториране/бр50,00
4Наблюдение в стационар до 6 часа / не включва лекарски преглед, а манипулации, легло, наблюдение, обслужване, мониториране/бр70,00
5Наблюдение в стационар до 12 часа / не включва лекарски преглед, а манипулации, легло, наблюдение, обслужване, мониториране/бр90,00
6Наблюдение в стационар от 20.30 часа до 08.30 часа / не включва лекарски преглед и манипулации /час25,00
7Поставяне на ваксина/* не включва цената на ваксината/бр15,00
8Венозна инфузия – 1 банка (NaCI, глюкоза)бр7,00
9Антиеметик – Degan 10 mg/ 2ml – 1 ампулабр6,00
10PERFALGAN, Paracetamol 100 ml.бр6,00
11Стомашен протекторбр7,00
12Dicynone 25o mg / 3ml – 1 ампулабр10,00
13Vit K – 1 ампулабр8,00
14Диуретик: Furosemide 10 mg/ml – 1 ампулабр5,00
15Симпатикомиметик: Adrenalin 0.1% / 1 ml – 1 ампулабр5,00
16Chlophazolin 0.15mg / ml – 1 ампула, Еnap 1 ml. amp.бр5,00
17Enalapril – таб. 10мг – 1 таб., Nifedipin таб. 10мгбр2,00
18No-spa – табл. 40 мг, 1 таблеткабр2,00
19No-spa – 40 мг 2 мл, 1 ампулабр5,00
20Buscolysin 2% 1 мл., 1 ампулабр4,00
21Panadol, Nurofen – 1 дозабр2,00
22Analgin, Hexalgin – sol.-1 дозабр2,00
23ventolin – solution – 1 инхалациябр5,00
24пулмикорт – solution – 1 инхалациябр5,00
25физиологичен разтвор – 1 инхалациябр2,00
26Methylprednisolon – fl. 40 mg/urbazon/бр5,00
27Dexamethason 4 mg/ml – 1 ампулабр5,00
28Pulmicort 0,25 mg/ml – амп., – за инхалации -1 ампулабр5,00
29Калиев хлорид – 1 ампулабр5,00
30Калциев хлорид – 1 ампулабр5,00
31Кожно алергична пробабр3,00
32Amikacin 250 mg/ 2 ml. – 1 ампулабр6,00
33Ceftriaxon 1,0 g. – 1 флаконбр6,00
34Ceftriaxon 2,0g. – 1 флаконбр7,00
35Gentamycin 80 mg/ 2 ml. – 1 ампулабр5,00
36Промивка и аспирация на носоглътка – 1 процедурабр6,00
37Провеждане на клизмабр30,00
38Спринцовки, игли, aqua destillata при венозни манипулации, марлибр5,00
39Atropin – 1 ампулабр5,00
40Dormicum – 1 ампулабр5,00
41Na bicarbonici – 1 ампулабр6,00
42Diazepam – 1 ампулабр7,00
Издаване на документи
1 Издаване на документ бр20,00
2Запис на изследване на DVDбр5,00
3Резултат върху рентгенов филмбр10,00
4Медицински документ- дубликатбр5,00
5Ксерокопие на документ 1 стрбр1,00
6Издаване на дубликат на CDбр5,00
7Потребителска такса за лица над 18 годинибр2,90
8Потребителска такса за лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст бр1,00

Влиза в сила от 01.01.2023

*Забележка: Пациентите, които са здравнонеосигурени и пациентите, изявили желание сами да заплатят лечението си приети за лечение по КП, с коята МБАЛ “ Здравето 2012″ има сключен договор с НЗОК, заплащат стойността на съответната клинична пътека договорена между БЛС и НЗОК и стойността на вложените консумативи и медицински изделия при лечението. При липса на капацитет /липса на свободни легла по договор с НЗОК или изчерпан бюджет по договор с НЗОК/, здравноосигурен пациент може по негово желание да бъде хоспитализиран на друго легло, като за лечението си заплаща по ценоразпис стойността на КП и стойността на вложените консумативи и медицински изделия.

Ценоразпис на МЦ „Детско Здраве“ ЕООД

Наименование на услугатаМерна единица:
Цена в лева:
Първични прегледи
1Първичен преглед от лекарбр80,00
2Първичен преглед от лекар с две специалностибр90,00
3Първичен преглед от доцентбр90,00
4Първичен преглед от професорбр130,00
5Първичен преглед от лекар и ехографиябр120.00
6Първичен преглед от лекар с две специалности и ехографиябр130.00
7Първичен прелед от лекар с две специалности и ЕхоКгбр150.00
8Първичен преглед от лекар с две специалности, ЕхоКг и ЕКГбр160.00
9Първичен преглед от доцент, ЕхоКг и ЕКГбр160.00
10Предоперативна анестезиологична консултация и тестуванебр50.00
11Първичен преглед след 20:00 ч. (пон-пет) и след 17:00 ч. (съб-нед)бр90.00
Вторични прегледи /до 30 дни от датата на първичен преглед/
1Вторичен преглед от лекарбр60.00
2Вторичен преглед от лекар с две специалностибр70.00
3Вторичен преглед от доцентбр70.00
4Вторичен преглед от професорбр90.00
5Вторичен преглед от лекар и ехографиябр100.00
6Вторичен преглед от лекар с две специалности и ехографиябр110.00
6Вторичен прелед от лекар с две специалности и ЕхоКгбр120.00
7Вторичен преглед от лекар с две специалности, ЕхоКг и ЕКГбр130.00
8Вторичен преглед от доцент, ЕхоКг и ЕКГбр130.00
9Вторичен преглед след 20:00 ч. (пон-пет) и след 17:00 ч. (съб-нед)бр70.00
Консултации
1Консултация с психологбр80.00
2Консултация с психолог и издаване на документбр90.00
3Консултация с логопедбр70.00
4Консултация с логопед и издаване на документбр90.00
6Проследяване от психолог или логопедбр50.00
7Хомеопатична консултациябр70.00
8Хомеопатична рецептабр30.00
Ехографии
1Ехография на тазобедрени стави при децабр50.00
2Ехография на коремни органибр50.00
3Ехография на щитовидна жлезабр50.00
4Трансфонтанелна ехографиябр50.00
5Ехокардиографиябр80.00
6Първичен преглед с ехомамография (д-р Албаяти)бр100.00
Пакетни цени ехографии
1ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯбр160.00
2ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯбр140.00
3ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯбр140.00
4ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯбр100.00
5ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ,ЕХОКАРДИОГРАФИЯбр140.00
6ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,ЕХОКАРДИОГРАФИЯбр100.00
Рентгенови изследвания
1Рентгенография в една проекциябр40.00
2Контрастно изследване на хранопровод, стомах и дуоденумбр80.00
3Контрастно изследване на дебело черво-иригография / не е вкл. цената на бариева каша/бр80.00
4Бариева кашабр20.00
Функционални изследвания
1ЕКГ 12 отвежданиябр20.00
2Холтер АНбр70.00
3Холтер ЕКГбр80.00
4ЕЕГбр80.00
5Тестуване с кожно-алергични пробибр3.00
6Измерване на кръвно наляганебр5.00
7Функционално изледване на дишанетобр40.00
8Скринингова тимпанометрия с апарат EARCHECKбр40.00
9Скринингова тимпанометриябр40.00
10Импедансметриябр40.00
11Предоперативна анестезиологична консултация и тестуванебр60.00
12Вед-метриябр60.00
Гастроентерологичен кабинет
1Фиброгастродуоденоскопия без анестезиябр300.00
2Фиброгастродуоденоскопия с анестезиябр400,00
3Фиброколонскопия без анестезиябр360,00
4Фиброколонскопия с анестезиябр460,00
5Фиброгастродуоденоскопия с полипектомия и анестезиябр500,00
6Фиброколонскопия с полипектомия и анестезиябр610,00
7Хистологичен резултат в гастроентерологично отделениебр100,00
Хирургични услуги
1Подкожна инжекция/ без консумативи/бр10,00
2Мускулна инжекция /без консумативи/бр15,00
3Венозна инжекция / без консумативи/бр25,00
4Вътреставна инжекция/ без консумативи/бр30.00
5Поставяне на абокат на периферен венозен съдбр30.00
6Инхалации с 0.9% NACLбр5,00
7Инхалации с медикаментбр10,00
8Превръзка – малкабр30.00
9Превръзка – малка и сваляне на концибр40.00
10Превръзка – среднабр40.00
11Превръзка – средна и сваляне на концибр50.00
12Превръзка голямабр50.00
13Превръзка голяма и сваляне на концибр60.00
14Шев на рана с хирургична обработка – малкабр40.00
15Шев на рана с хирургична обработка – среднабр50.00
16Шев на рана с хирургична обработка – голямабр60.00
17Еднократен конец – 1 опаковкабр25.00
Забележка * В цената за шев на рана и за превръзка на рана не влиза цената на еднократния конец и на останалите консуматива
18Поставяне на уретрален катетърбр30.00
19Промиване на уретрален катетърбр25.00
20Аблациябр40.00
21Вадене на кърлеж и ваксинабр50.00
22Третиране с азот до 3 молюскибр20.00
Очен кабинет
1Сензорен тест на Баголинибр30.00
2Стереотестбр30.00
3Циклоплегиябр30.00
4Авторефрактометриябр25.00
5Апланационна тонометриябр25.00
6Биомикроскопиябр25.00
7Вземане на намазка на микробиологично изследванебр25.00
8Гониоскопиябр25.00
9Оглед на периферна ретина / Голдман/бр25.00
102 WINбр40.00
Гинекологичен кабинет
Прегледи при Д-р Персенски
1Първичен гинекологичен преглед бр80,00
2Вторичен гинекологичен прегледбр60,00
3Женска консултация с ехографиябр100,00
4Поставяне на спиралабр60,00
6Отстраняване на спиралабр30,00
7Оперативна хистероскопиябр800,00
Прегледи при Д-р Алшарафи, дм, Инширах
1Първичен гинекологичен прегледбр60,00
2Вторичен гинекологичен прегледбр45,00
3Ехографиябр60,00
4Първичен преглед с ехографиябр80,00
УНГ кабинет
1Промивка на ушна калбр20,00
2Неоперативно отстраняване на чуждо тяло ВСК бр50.00
3Инцизия на фурункулбр40.00
4Инцизия на отематома/атеромбр40.00
5Парацентеза с локална анестезиябр60.00
6Превръзка на ухобр30.00
7Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа бр60.00
8Ексцизия на папилом от устната кухина с локална анестезиябр60.00
9Биопсиябр60.00
10Предна и задна тампонадабр50.00
11Вземане на биопсичен материал от носбр20.00
12Отстраняване на полипи от носната кухинабр25.00
13Аудиометриябр35.00
Кожен кабинет
1Поставяне на подкожна / интралезионална / мускулна инжекция – еднократна процедурабр50.00
2Електрокоагулация на кожни лезии (еднократна процедура)За 1 бр лезия50.00
3Електрокоагулация на множество кожни лезии300.00
4Деструкция / разрушаване на кожни лезии чрез химични средстваЗа 1 бр лезия20.00
5 Дерматоскопиябр80.00
6 Премахване на кожни образувания с азот бр20.00
7Азот и кюртажбр40.00
8Интралезионално инжектиране на кортикостероидбр80.00
Кабинет за пациенти със съмнение или доказана Ковид 19 инфекция
Прегледи
1Първичен преглед, ехография на бял дроб с изготвяне на терапевтична схемабр100.00
2Вторичен прегледбр60.00
Манипулации
1Бърз тест Ковид 19бр35,00
2Бърз тест Грипбр15,00
3ЕКГбр25,00
4Ехография на бял дроббр50,00
5Рентгенография на бял дроб и сърцебр40,00
Дневен стационар COVID 19
1Престой в дневен стационар до 2 часабр80,00
2Престой в дневен стационар от 2часа до 12 часабр160,00
Медикаменти
1Кортикостероидбр5,00
2Пулмикорт инхалациябр5,00
3Антикуагулант -Нискомолекулярен хепаринбр10,00
4Антибиотик Медаксон 1gбр10,00
5Антибиотик Сулцеф 2gбр20,00
6Антибиотик Левоксабр20,00
7Антибиотик Азинтромицинбр40,00
8Венозна инфузия 500млбр5,00
9Витамин B1 160 mg и B6 100 mgбр10,00
10Витамин С 500 mgбр5,00
Стационар
1Индивидуален сестрински постден90.00
2Медицинска дейност – Преглед, до 12 часово наблюдение и венозна рехидратация при болни с повръщане, диариен синдром и венозно вливане на лекарства при остра инфекция / не включва медикаменти /бр130.00
3Наблюдение в стационар до 2 часа / не включва лекарски преглед и медикаменти, а манипулации, легло, наблюдение, обслужване, мониториране/бр50,00
4Наблюдение в стационар до 6 часа / не включва лекарски преглед и медикаменти, а манипулации, легло, наблюдение, обслужване, мониториране/бр70,00
5Наблюдение в стационар до 12 часа / не включва лекарски преглед и медикаменти, а манипулации, легло, наблюдение, обслужване, мониториране/бр90,00
6Наблюдение в стационар от 20.30 часа до 08.30 часа / не включва лекарски преглед и медикаменти, а манипулации, легло, наблюдение, обслужване, мониториране/час25,00
7Поставяне на ваксина/* не включва цената на ваксината/бр15.00
8Венозна инфузия – 1 банка (NaCI, глюкоза)бр7,00
9Антиеметик – Degan 10 mg/ 2ml – 1 ампулабр6,00
10PERFALGAN, Paracetamol 100 ml.бр6,00
11Стомашен протекторбр7,00
12Dicynone 25o mg / 3ml – 1 ампулабр10,00
13Vit K – 1 ампулабр8,00
14Диуретик: Furosemide 10 mg/ml – 1 ампулабр5,00
15Симпатикомиметик: Adrenalin 0.1% / 1 ml – 1 ампулабр5,00
16Chlophazolin 0.15mg / ml – 1 ампула, Еnap 1 ml. amp.бр5,00
17Enalapril – таб. 10мг – 1 таб., Nifedipin таб. 10мгбр2,00
18No-spa – табл. 40 мг, 1 таблеткабр2,00
19No-spa – 40 мг 2 мл, 1 ампулабр5,00
20Buscolysin 2% 1 мл., 1 ампулабр4,00
21Panadol, Nurofen – 1 дозабр2,00
22Analgin, Hexalgin – sol.-1 дозабр2,00
23ventolin – solution – 1 инхалациябр5,00
24пулмикорт – solution – 1 инхалациябр5,00
25физиологичен разтвор – 1 инхалациябр2,00
26Methylprednisolon – fl. 40 mg/urbazon/бр5,00
27Dexamethason 4 mg/ml – 1 ампулабр5,00
28Pulmicort 0,25 mg/ml – амп., – за инхалации -1 ампулабр5,00
29Калиев хлорид – 1 ампулабр5,00
30Калциев хлорид – 1 ампулабр5,00
31Кожно алергична пробабр3,00
32Amikacin 250 mg/ 2 ml. – 1 ампулабр6,00
33Ceftriaxon 1,0 g. – 1 флаконбр6,00
34Ceftriaxon 2,0g. – 1 флаконбр7,00
35Gentamycin 80 mg/ 2 ml. – 1 ампулабр5,00
36Промивка и аспирация на носоглътка – 1 процедурабр6,00
37Провеждане на клизмабр30,00
38Спринцовки, игли, aqua destillata при венозни манипулации, марлибр5,00
39Atropin – 1 ампулабр5,00
40Dormicum – 1 ампулабр5,00
41Na bicarbonici – 1 ампулабр6,00
42Diazepam – 1 ампулабр7,00
Издаване на документи
1Издаване на документбр20,00
2Резултат върху рентгенов филмбр10,00
3Издаване на медицинска бележкабр5,00
4Издаване на болничен листбр20,00
8Медицински документ- дубликатбр5,00
9Ксерокопие на документ 1 стрбр1,00
10Издаване на дубликат на CDбр5,00
11Потребителска такса за лица над 18 годинибр2,90
12Потребителска такса за лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст бр1,00
Влиза в сила от 01.01.2023
Абонирай се за нашия бюлетин