Ценоразпис на предоставяните медицински и други услуги от “Многопрофилна болница за активно лечение Здравето 2012” ООД

На основание чл. 69 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 98, ал.1 от Закона за лечебните заведения и чл. 2, ал.3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, медицинските и други услуги в лечебното заведение, да се извършват на пациентите срещу заплащането на следните цени:

1Първичен преглед от лекар50.00
2Първичен преглед от лекар с две специалности60.00
3Първичен преглед от лекар хабилитирано лице70.00
4Първичен преглед от лекар и ехография75.00
5Първичен преглед от лекар две специалности и ехография85.00
6Първичен преглед от лекар с две специалности и ЕхоКг100.00
7Първичен преглед от лекар с две специалности, ЕхоКГ и ЕКГ110.00
8Първичен преглед от лекар хабилитирано лице, ЕхоКГ и ЕКГ130.00
9Първичен преглед от лекар халибитирано лице по ендокринология100.00
10Предоперативна анестезиологгична консултация и тестуване40.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА
ВТОРИЧНИ ПРЕГЛЕДИ /ДО 30 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПЪРВИЧНИЯ ПРЕГЛЕД/
ЦЕНА В ЛВ
1Вторичен преглед от лекар40.00
2Вторичен преглед от лекар с две специалности50.00
3Вторичен преглед от лекар и ехография65.00
4Вторичен преглед от лекар с две специалности и ехография75.00
5Вторичен преглед от лекар с две специалности и ЕхоКг90.00
6Вторичен преглед от лекар с две специалности, ЕхоКГ и ЕКГ100.00
7Вторичен преглед от лекар хабилитирано лице, ЕхоКГ и ЕКГ120.00

ДРУГИ ПРЕГЛЕДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
ДРУГИ ПРЕГЛЕДИ
1Консултация с психолог50.00
2Консултация с психолог и издаване на документ70.00
3Консултация с логопед50.00
4Консултация с логопед и издаване на документ70.00
5Психолого-логопедична консултация60.00
6Проследяване от психолог или логопед30.00
7Хомеопатична консултация50.00
8Хомеопатична рецепта20.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1Ехография на тазобедрени стави при деца30.00
2Абдоминална ехография30.00
3Абдоминална ехография от гастроентеролог при възрастни пациенти50.00
4Ехография на щитовидна жлеза30.00
5Трансфонтанелна ехография30.00
6Ехография на млечни жлези30.00
7Ехокардиография60.00
8ЕКГ 12 отвеждания15.00
9Холтер АН* /в цената не са включени две батерии тип АА, които пациентът е длъжен да си носи сам/50.00
10Холтер ЕКГ* /в цената не са включени две батерии тип АА, които пациентът е длъжен да си носи сам/70.00
11ЕЕГ50.00
12Измерване на кръвно налягане5.00
13Функционално изледване на дишането35.00
14Скринингова тимпанометрия с апарат EARCHECK10.00
15Фиброгастродуоденоскопия без анестезия300.00
16Фиброгастродуоденоскопия с анестезия400.00
17Фиброколонскопия без анестезия360.00
18Фиброколонскопия с анестезия460.00
19Фиброгастродуоденоскопия с полипектомия и анестезия500.00
20Фиброколонскопия с полипектомия и анестезия610.00
21Хистологичен резултат в гастроентерологично отделение100.00

РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1Рентгенова снимка в една проекция на длан, гривнена става, предмишница, лакетна става, раменна кост, раменна става, бедрена кост, колянна става, подбедрица, глезенна става, ходило, околоносни кухини, нос.

*Забележка: всяка следваща проекция се заплаща допълнително по ценоразпис.
35.00
2Рентгенова снимка в една проекция на череп, шийни прешлени, торакални прешлени, лумбални прешлени, обзорна на корем, таз, тазобедрена става, бели дробове и сърце.

*Забележка: всяка следваща проекция се заплаща допълнително по ценоразпис.
35.00
3Контрастно изследване на хранопровод,стомах и дуоденум40.00
4Контрастно изследване на дебело черво-иригография /не е вкл. цената на бариева каша/50.00
5Венозна урография60.00
6Бариева каша10.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ 
ПРИ ДЕЦА, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ
130.00
2ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,
ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ
110.00
3ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ,ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ110.00
4ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ,ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ80.00
5ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ,ЕХОКАРДИОГРАФИЯ110.00
6ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,ЕХОКАРДИОГРАФИЯ70.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1Подкожна инжекция /без консумативи/5.00
2Мускулна инжекция /без консумативи/8.00
3Венозна инжекция /без консумативи/15.00
4Поставяне на абокат на периферен венозен съд20.00
5Инхалации с 0.9%  NACL2.00
6Инхалации с медикамент5.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛАЦИИ
1Малка оперативна интервенция450.00
2Средно тежка оперативна интервенция800.00
3Голяма оперативна интервенция2000.00
4Аблация30.00
5Вадене на кърлеж35.00
Забележка * В “Операции и манипулации” не са включени цени те на израходваните 
лекарства, консумативи,изследвания и други разходи, свързани с пребиваването в 
болничното заведение, освен ако не е указано друго
ХИСТОЛОГИЯ
1Хистология – 1 препарат / срез50.00
2Хистология с имунохистохимия350.00
ПРЕВРЪЗКИ
1Превръзка – малка20.00
2Превръзка – малка  и  сваляне на конци30.00
3Превръзка – средна30.00
4Превръзка – средна и  сваляне на конци40.00
5Ппревръзка голяма40.00
6Превръзка голяма и сваляне на конци50.00
ШЕВ НА РАНИ
1Шев на рана с хирургична обработка – малка30.00
2Шев на рана с хирургична обработка – средна40.00
3Шев на рана с хирургична обработка – голяма50.00
4Еднократен конец – 1 опаковка15.00
Забележка * В цената за шеф на рана не влиза цената на еднократния конец
ПОСТАВЯНЕ И ПРОМИВАНЕ НА УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР
1Поставяне на уретрален катетър20.00
2Промиване на уретрален катетър12.00
УПОЙКИ
1Локална упойка60.00
АНЕСТЕЗИЯ /ЗА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ/
1Венозна анестезия до 20 мин110.00
2Венозна анестезия над 20 мин160.00
3Регионална анестезия250.00
4Ендотрахеална анестезия250.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1Аденоидектомия700.00
2Парацентеза350.00
3Тимпаностомия /без вент.тръбички/600.00
4Аденоидектомия + Тимпаностомия  /без вент.тръбички/800.00
5Мирингопластика400.00
6Мирингопластика + Аденоидектомия800.00
7Тонзилектомия900.00
8Аденоидектомия + Тонзилектомия1000.00
9Екстирпация на носни полипи250.00
10Електрокаутеризация на долни  носни конхи200.00
11Сетнопластика и RF каутеризация на конхи900.00
12Риносептопластика1500.00
13Функционална ендоскопска хирургия на синусите1000.00
14Пластика на меко небце150.00
15Екстирпация на носни полипи250.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
ТАКСИ ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР, ЕКИП, СТАЯ, ПРИДРУЖИТЕЛИ, ХРАНОДЕН И ДРУГИ
ТАКСА ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР/ЕКИП
1Такса за избор на лекар от гастроентерологично отделение200.00
2Такса за избор на екип от гастроентерологично отделение300.00
3Такса за избор на лекар от хирургично отделение300.00
4Такса за избор на лекар от хирургично  отделение500.00
ТАКСА ЗА ИЗБОР НА СТАЯ С ПОДОБРЕНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ
1Такса за избор на стая с подобрени битови условия *100.00
ЗАБЕЛЕЖКА * При избор на стая с подобрени битови условия, ако има придружител, той не заплаща такса
ТАКСА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ НА ЛИЦА НАД 7 ГОДИНИ НА:
1Легло в стая без санитарен възел30.00
2Легло в стая за 3 пациенти със санитарен възел30.00
3Легло в стая за 2 пациенти със санитарен възел60.00
ТАКСА ЗА ХРАНОДЕН НА ПЛАТЕНИ ПАЦИЕНТИ И ПРИДРУЖИТЕЛИ :
1Такса за храноден10.00
Индивидуален сестрински пост
1Индивидуален сестрински пост80 лв/ден
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1Медицинска дейност – Преглед, до 12 часово наблюдение и венозна рехидратация при болни с повръщане, диариен синдром и венозно вливане на лекарства при  остра  инфекция120.00
2Наблюдение в стационар до 2 часа /не включва лекарски преглед и манипулации/39.00
3Наблюдение в стационар до 6 часа /не включва лекарски преглед и манипулации/59.00
4Наблюдение в стационар до 12 часа  /не включва лекарски преглед и манипулации/79.00
5Наблюдение в стационар от 20.30 часа до 08.30 часа /не включва лекарски преглед и манипулации/15 лв/час

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА
ЦЕНА В ЛЕВА
Медикаменти и консумативи
1Поставяне на ваксина /не включва цената на ваксината/10.00
2Венозна инфузия – 1 банка (NaCI, глюкоза)7.00
6Антиеметик – Degan 10 mg/ 2ml – 1 ампула6.00
7PERFALGAN, Paracetamol 100 ml.6.00
8Стомашен протектор7.00
11Dicynone 25o mg / 3ml – 1 ампула10.00
12Vit K – 1 ампула8.00
13Диуретик: Furosemide 10 mg/ml – 1 ампула5.00
14Симпатикомиметик: Adrenalin 0.1% / 1 ml – 1 ампула5.00
Антихипертензивни
1Chlophazolin 0.15mg / ml – 1 ампула, Еnap 1 ml. amp.5.00
2Enalapril –  таб. 10мг – 1 таб., Nifedipin таб. 10мг2.00
Спазмолитици
1No-spa – табл. 40 мг, 1 таблетка2.00
2No-spa – 40 мг 2 мл, 1 ампула5.00
3Buscolysin 2% 1 мл, 1 ампула4.00
Антипиретици
1Panadol, Nurofen – 1 доза2.00
2Analgin, Hexalgin  – sol.-1 доза2.00
Бронходилататори, инхалаторно лечение:
1ventolin – solution – 1 инхалация5.00
2пулмикорт – solution – 1 инхалация5.00
3физиологичен разтвор  –  1 инхалация2.00
Глюкокортикоиди:
1Methylprednisolon – fl. 40 mg/urbazon/5.00
2Dexamethason  4 mg/ml – 1 ампула5.00
3Pulmicort 0,25 mg/ml – амп., – за инхалации -1 ампула5.00
Електролитни разтвори:
1Калиев хлорид – 1 ампула5.00
2Калциев хлорид – 1 ампула5.00
Антибиотици:
1Amikacin 250 mg/ 2 ml. – 1 ампула6.00
2Ceftriaxon 1,0 g. – 1 флакон6.00
3Ceftriaxon 2,0g.  – 1 флакон7.00
4Gentamycin 80 mg/ 2 ml. – 1 ампула5.00
5Промивка и аспирация на носоглътка – 1 процедура6.00
6Провеждане на клизма30.00
7Спринцовки, игли, aqua destillata при венозни манипулации, марли5.00
8Atropin – 1 ампула5.00
9Dormicum – 1 ампула5.00
10Na bicarbonici – 1 ампула6.00
11Diazepam – 1 ампула7.00
12Кожно-алергична проба2.50
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1Първичен преглед и изготвяне на терапевтична схема80
2Вторичен преглед50
Престой в дневен стационар
1Престой в дневен стационар до 2 часа50.00
2Престой в дневен стационар от 2 часа до 12 часа160.00
Манипулации
1Бърз Тест COVID35.00
2Бърз Тест Грип15.00
3ЕКГ25.00
4Ехография на бял дроб50.00
5Рентгенография на бял дроб и сърце35.00
Медикаменти
1Кортикостероид5.00
2Pulmicort Инхалация5.00
3Антикоагулант – Нискомолекулярен хепарин10.00
4Антибиотик Медаксон – 1g10.00
5Антибиотик Сулцеф – 2g20.00
6Антибиотик Левокса20.00
7Антибиотик Азитромицин40.00
Вливания
1Венозна инфузия – 500 ml5.00
2Витамин B1 160mg и B6 100 mg10.00
3Витамин С – 500 mg5.00
Лаборатория
1COVID – Основен пакет60.00
2COVID – Разширен пакет80.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА В ЛВ
1Запис на изследване на DVD5.00
2Резултат върху рентгенов филм10.00
3Медицински документ – дубликат5.00
4Ксерокопие на документ 1 стр1.00
5Издаване на дубликат на CD5.00
6Потребителска такса за лица над 18 години2.90
7Потребителска такса за лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст1.00
8Издаване на медицинска бележка5.00
9Издаване на болничен лист от платен преглед20.00

Влиза в сила от 01.02.2021

*Забележка: Пациентите, които са здравнонеосигурени и пациентите, изявили желание сами да заплатят лечението си приети за лечение по КП, с коятo МБАЛ  “Здравето 2012” има сключен договор с НЗОК, заплащат стойността на съответната клинична пътека договорена между БЛС и НЗОК и стойността на вложените консумативи и медицински изделия при лечението. При липса на капацитет /липса на свободни легла по договор с НЗОК или изчерпан бюджет по договор с НЗОК/, здравноосигурен пациент може по негово желание да бъде хоспитализиран на друго легло, като за лечението си заплаща по ценоразпис стойността на КП и стойността на вложените консумативи и медицински изделия.

Ценоразпис на МЦ „Детско Здраве“ ЕООД

Наименование на услугатаМерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена,
в лева:
ПЪРВИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
1Първичен преглед от лекарбр50,00
2Първичен преглед от лекар с две специалностибр60,00
3Първичен преглед  от лекар  и ехографиябр75,00
4Първичен преглед  от лекар с две специалности и ехографиябр85,00
5Първичен преглед  от хабилитирано лицебр70,00
6Първичен прелед от лекар с две специалности и ЕхоКгбр100,00
7Първичен преглед от лекар с две специалности, ЕхоКг  и ЕКГбр110,00
8Първичен преглед от лекар хабилитирано лице,ЕхоКг и ЕКГбр130,00
9Предоперативна анестезиологична консултация и тестуванебр40,00
ВТОРИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
1Вторичен преглед от лекарбр40,00
2Вторичен  преглед от лекар с две специалностибр50,00
3Вторичен  преглед  от лекар и ехографиябр65,00
4Вторичен  преглед от лекар  с две  специалности  и ехографиябр75,00
5Вторичен  прелед от лекар с две специалности и ЕхоКгбр90,00
6Вторичен преглед от лекар с две специалности,ЕхоКг и ЕКГбр100,00
7Вторичен преглед от лекар хабилитирано лице, ЕхоКг и ЕКГбр120,00
Консултации 
1Консултация с психологбр50,00
2Консултация с психолог и издаване на документбр70,00
3Консултация с логопедбр50,00
4Консултация с логопед и издаване на документбр70,00
5Психолого-логопедична консултациябр60,00
6Проследяване от психолог или логопедбр30,00
7Хомеопатична консултациябр50,00
8Хомеопатична рецептабр20,00
Ехографии 
1Ехография на тазобедрени стави при децабр30,00
2Ехография на коремни органибр30,00
3Ехография на коремни органи от гастроентеролог при възрастни пациенти /д-р Георгиева/бр50,00
4Ехография на щитовидна жлезабр30,00
5Трансфонтанелна ехографиябр30,00
6Ехокардиографиябр60,00
Пакетни цени ехографии 
1ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ехокардиография, ехографско изследване на стави при деца, коремнаехография, трансфонтанелна ехография бр130,00
2ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ехокардиография, ехографско изследванена стави при деца, трансфонтанелна ехография бр110,00
3ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ехокардиография, коремна ехография, трансфонтанелна ехографиябр110,00
4ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ехографско изследване на стави при деца, коремна ехография, трансфонтанелна ехографиябр80,00
5ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – коремна ехография, трансфонтанелна ехография, ехокардиографиябр110,00
6ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ехографско изследване на стави при деца, ехокардиография бр70,00
Рентгенови изследвания 
1Рентгенова снимка в една проекция на длан, гривнена става,предмишница, лакетна става, раменна кост, раменна става, бедрена кост, колянна става, подбедрица, глезенна става, ходило,околоносни кухини, нос

*Забележка: Всяка следваща проекция се заплаща допълнително по ценоразпис.
бр35,00
2Рентгенова снимка в една проекция на череп, шийни прешлени, торакални прешлени, лумбални прешлени, обзорна на корем, таз, тазобедрена става, бели дробове и сърце.

*Забележка: Всяка следваща проекция се заплаща допълнително по ценоразпис.
бр35,00
3Контрастно изследване на хранопровод,стомах и дуоденумбр40,00
4Контрастно изследване на дебело черво-иригография / не е вкл. цената на бариева каша/бр50,00
5Бариева кашабр10,00
Функционални изследвания 
1ЕКГ 12 отвежданиябр15,00
2Холтер АНбр50,00
3Холтер ЕКГбр70,00
4ЕЕГбр50,00
5Тестуване с кожно-алергични пробибр2,50
6Измерване на кръвно наляганебр5,00
7Функционално изледване на дишанетобр35,00
8Скринингова тимпанометрия с апарат EARCHECKбр10,00
9Скринингова тимпанометриябр30,00
10Импедансметриябр30,00
11Предоперативна анестезиологична консултация и тестуванебр40,00
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
1Фиброгастродуоденоскопия без анестезиябр300,00
2Фиброгастродуоденоскопия с анестезиябр400,00
3Фиброколонскопия без анестезиябр360,00
4Фиброколонскопия с анестезиябр460,00
5Фиброгастродуоденоскопия с полипектомия и анестезиябр500,00
6Фиброколонскопия с полипектомия и анестезиябр610,00
7Хистологичен резултат в гастроентерологично отделениебр100,00
Хирургични услуги  
1Подкожна инжекция/ без консумативи/бр5,00
2Мускулна инжекция /без консумативи/бр8,00
3Венозна инжекция / без консумативи/бр15,00
4Поставяне на абокат на периферен венозен съдбр20,00
5Инхалации с 0.9%  NACLбр2,00
6Инхалации с медикаментбр5,00
7Превръзка –  малкабр20,00
8Превръзка –  малка  и  сваляне на концибр30,00
9Превръзка –  среднабр30,00
10Превръзка –  средна и  сваляне на концибр40,00
11Превръзка голямабр40,00
12Превръзка голяма и сваляне на концибр50,00
13Шев на рана с хирургична обработка – малкабр30,00
14Шев на рана с хирургична обработка – среднабр40,00
15Шев на рана с хирургична обработка – голямабр50,00
16Еднократен конец – 1 опаковкабр15,00
Забележка * В цената за шеф на рана и за превръзка на рана  не влиза цената на еднократния конец и на останалите консуматива
17Поставяне на уретрален катетърбр20,00
18Промиване на уретрален катетърбр12,00
19Аблациябр30,00
20Вадене на кърлеж бр35,00
21Третиране с азот до 3 молюскибр10,00
Очен кабинет 
1Сензорен тест на Баголинибр20,00
2Стереотестбр20,00
3Циклоплегиябр20,00
4Авторефрактометриябр15,00
5Апланационна тонометриябр15,00
6Биомикроскопиябр15,00
7Вземане на намазка на микробиологично изследванебр15,00
8Гониоскопиябр25,00
9Оглед на периферна ретина / Голдман/бр25,00
ГИНЕКОЛОГИЯ
Прегледи при Д-р Персенски
1Първичен гинекологичен прегледбр50.00
2Гинекологичен преглед с цитонамазкабр55.00
3Гинекологичен преглед с цитонамазка и колпоскопиябр80.00
4Биопсия на маточно шийка под колпоскопски контрол бр50.00
5Вторичен гинекологичен прегледбр30.00
6Ехографски преглед за установяване на бременностбр50.00
7Женска консултациябр20.00
8Женска консултация с ехографиябр40.00
9Запис на детски сърдечни тоновебр20.00
10Колпоскопиябр30.00
11Поставяне на спирала под ехографски контрол бр60.00
12Отстраняване на спиралабр30.00
13Клиничен преглед на млечни жлези бр25.00
14Оперативна хистероскопиябр600.00
Прегледи при Д-р Алшарафи, дм, Инширах
1Първичен гинекологичен прегледбр45.00
2Вторичен гинекологичен прегледбр35.00
3Ехография бр50.00
4Първичен  преглед с ехография бр80.00
5Гинекологичен преглед с цитонамазкабр55.00
6Колпоскопиябр60.00
7Колпоскопия и цитонамазкабр80.00
8Колпоскопия и биопсиябр100.00
9Електрокоагулация на шийката на маткатабр120.00
10Поставяне на спирала бр60.00
11Отстраняване на спиралабр40.00
12Абразио на цервикален каналбр100.00
УНГ 
1Промивка на ушна калбр20,00
2Неоперативно отстраняване на чуждо тяло ВСК при възрастнибр30,00
3Неоперативно отстраняване на чуждо тяло ВСК при възрастнибр40,00
4Инцизия на фурункулбр30,00
5Инцизия на отематома/атеромбр30,00
6Парацентеза с локална анестезиябр50,00
7Превръзка на ухобр20,00
8Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа при възрастнибр40,00
9Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа при децабр50,00
10Ексцизия на папилом от устната кухина с локална анестезиябр50,00
11Биопсиябр50,00
12Предна и задна тампонадабр40,00
13Вземане на биопсичен материал от носбр10,00
14Отстраняване на полипи от носната кухинабр15,00
Кожен кабинет 
1Консултация по документи без извършване на първичен преглед от кожен лекар бр20.00
2Поставяне на подкожна / интралезионална / мускулна инжекция – еднократна процедурабр10.00
3Локална анестезия (повърхностна) – еднократна процедурабр10.00
4Локална анестезия (инфилтрационна) – еднократна процедурабр20.00
5Вземане на материал от кожа и/или лигавица за изследване (микробиологично, ДНК, друго) – еднократна процедурабр10.00
6Електрокоагулация на кожни лезии (еднократна процедура) / за 1 брой лезия/бр20.00
7Кюретаж на кожни лезии / за 1 брой лезия/бр10.00
8Деструкция / разрушаване на кожни лезии чрез химични средства за 1 брой лезиябр                         10.00
9Дерматоскопия бр30.00
ДНЕВЕН СТАЦИОНАР
1Индивидуален сестрински постден80,00
2Медицинска дейност – Преглед, до 12 часово наблюдение и венозна рехидратация при болни с повръщане, диариен синдром и венозно вливане на лекарства при  остра  инфекциябр120,00
3Наблюдение в стационар до 2 часа  / не включва лекарски преглед, а манипулации, легло, наблюдение, обслужване, мониториране/бр39,00
4Наблюдение в стационар до 6 часа  / не включва лекарски преглед, а манипулации, легло, наблюдение, обслужване, мониториране/бр59,00
5Наблюдение в стационар до 12 часа  / не включва лекарски преглед, а манипулации, легло, наблюдение, обслужване, мониториране/бр79,00
6Наблюдение в стационар от 20.30 часа до 08.30 часа  / не включва лекарски преглед и манипулации /час15,00
7Поставяне на ваксина/* не включва цената на ваксината/бр10,00
8Венозна инфузия – 1 банка (NaCI, глюкоза)бр7,00
9Антиеметик – Degan 10 mg/ 2ml – 1 ампулабр6,00
10PERFALGAN, Paracetamol 100 ml.бр6,00
11Стомашен протекторбр7,00
12Dicynone 25o mg / 3ml – 1 ампулабр10,00
13Vit K – 1 ампулабр8,00
14Диуретик: Furosemide 10 mg/ml – 1 ампулабр5,00
15Симпатикомиметик: Adrenalin 0.1% / 1 ml – 1 ампулабр5,00
16Chlophazolin 0.15mg / ml – 1 ампула, Еnap 1 ml. amp.бр5,00
17Enalapril –  таб. 10мг  – 1 таб., Nifedipin таб. 10мгбр2,00
18No-spa – табл. 40 мг, 1 таблеткабр2,00
19No-spa – 40 мг 2 мл, 1 ампулабр5,00
20Buscolysin 2% 1 мл., 1 ампулабр4,00
21Panadol, Nurofen – 1 дозабр2,00
22Analgin, Hexalgin  – sol.-1 дозабр2,00
23ventolin – solution – 1 инхалациябр5,00
24пулмикорт – solution – 1 инхалациябр5,00
25физиологичен разтвор  –  1 инхалациябр2,00
26Methylprednisolon – fl. 40 mg/urbazon/бр5,00
27Dexamethason  4 mg/ml – 1 ампулабр5,00
28Pulmicort 0,25 mg/ml – амп., – за инхалации -1 ампулабр5,00
29Калиев хлорид – 1 ампулабр5,00
30Калциев хлорид – 1 ампулабр5,00
31Кожно алергична пробабр3,00
32Amikacin 250 mg/ 2 ml. – 1 ампулабр6,00
33Ceftriaxon 1,0 g. – 1 флаконбр6,00
34Ceftriaxon 2,0g.  – 1 флаконбр7,00
35Gentamycin 80 mg/ 2 ml. – 1 ампулабр5,00
36Промивка и аспирация на носоглътка – 1 процедурабр6,00
37Провеждане на клизмабр30,00
38Спринцовки, игли, aqua destillata при венозни манипулации, марлибр5,00
39Atropin – 1 ампулабр5,00
40Dormicum – 1 ампулабр5,00
41Na bicarbonici – 1 ампулабр6,00
42Diazepam – 1 ампулабр7,00
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
1Запис на изследване на DVDбр5,00
2Резултат върху рентгенов филмбр10,00
3Издаване на медицинска бележкабр5,00
4Издаване на болничен листбр20,00
5Медицински документ- дубликатбр5,00
6Ксерокопие на документ 1 стрбр1,00
7Издаване на дубликат на CDбр5,00
8Потребителска такса за лица над 18 годинибр2,90
9Потребителска такса за лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възрастбр1,00
Влиза в сила от 01.07.2021
Абонирай се за нашия бюлетин
BG EN