Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Клинични пътеки

МБАЛ „Здравето” има договор с Националната здравноосигурителна каса за следните клинични пътеки:

Код Наименование Престой
КП № 29 Остра и изострена сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация 3 дни
КП № 32 Заболявания на миокарда и перикарда 3 дни
КП № 33 Ритъмни и проводни нарушения 2 дни
КП № 34 Артериална хипертония при деца 3 дни
КП № 35 Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации привъзраст до 18 години 3 дни
КП № 40.2 Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст 4 дни
КП № 41 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 3 дни
КП № 48 Бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст 5 дни
КП № 49 Бронхиолит при лица под 18 годишна възраст 5 дни
КП № 62 Епилепсия и епилептични пръстъпи 3 дни
КП № 63 Епилептичен статус 3 дни
КП № 68 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт 3 дни
КП № 69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт. 3 дни
КП № 70 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит. 4 дни
КП № 71 Заболявания на тънкото и дебелото черво 3 дни
КП № 72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 3 дни
КП № 74 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 3 дни
4 дни (К85)
КП № 84 Остър и обострен хроничен пиелонефрит 3 дни
КП № 147 Оперативни процедури върху мъжка полова система 2 дни
КП № 152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 2 дни
КП № 153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 2 дни

 

Код Наименование Престой
КП № 111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 2 дни
КП № 158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 2 дни
КП № 172 Оперативни процедури на на хранопровод, стомах и доуденум с голям и много голям обем на сложност, при лица под 18 години 10 дни
КП № 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години 3 дни
КП № 174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години 5 дни
КП № 175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 7 дни
КП № 176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 6 дни
КП № 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години / без код 59.93 и код 54.94/ 2 дни
КП № 178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години / без код 59.93 и код 54.94/ 2 дни
КП № 179 Оперативни процедури върху апендикс 2 дни
КП № 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома 3 дни
КП № 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 2 дни
КП № 182 Оперативни процедури при хернии 2 дни
КП № 183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 2 дни
КП № 184 Конвенционална холецистектомия 2 дни
КП № 186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 3 дни
КП № 190 Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем и сложност 2 дни
КП № 191 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 5 дни
КП № 192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции 3 дни
КП № 193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата. 2 дни
КП № 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия. 2 дни
КП № 195 Оперативно лечение при остър перитонит 5 дни
КП № 196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 5 дни
КП № 197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 2 дни
КП № 199 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания. 2 дни
КП № 202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност 2 дни
КП № 203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 5 дни

 

Call Now ButtonЗапишете час за преглед