специализант педиатър
МБАЛ “Здравето” търси специализанти по: педиатрия – 2 места (заети);
детска ендокринология – 1 място, детска кардиология – 1 място, детска гастроентерология – 1 място и детска неврология – 2 места.


Изисквания към кандидатите:
☑️Автобиография – европейски формат
☑️Копие от диплома за завършено висше образование по медицина

Кандидатите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4,50.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас на: pr@zdraveto.com

специализант хирургия
МБАЛ “Здравето” търси специализанти по: хирургия – 2 места, анестезиология – 2 места, гастроентерология – 2 места (заети) и образна диагностика – 2 места.

Изисквания към кандидатите:
☑️Автобиография – европейски формат
☑️Копие от диплома за завършено висше образование по медицина

Кандидатите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4,50.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас на: pr@zdraveto.com
хигиенисти
МБАЛ “Здравето” търси хигиенисти
Търсим мотивирана и енергична личност за длъжност – хигиенист. Предишен опит в здравно заведение ще се счита за предимство.
Трудов договор и предварително фиксиран график.
За допълнителна информация, моля свържете се с нас на: pr@zdraveto.com

Абонирай се за нашия бюлетин