Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Задължения на пациентите

Задължения на пациента по време на болничния престой:

За успешното протичане на диагностично-лечебния процес е необходимо пациентът:

  • да се придържа към установените правила и норми в болницата;
  • да се грижи за собственото си здраве и да не застрашава здравето на другите;
  • да уважава другите пациенти в стаята и да спазва Правилника за вътрешния ред;
  • да уважава и да съблюдава указанията на персонала и да го информира за извършени и предстоящи манипулации и изследвания;
  • при хоспитализация да предавде на свои близки пари и ценности на съхранение. Болницата не носи отговорност за изчезнали вещи и ценности на пациента;
  • да не пуши в болничните стаи и да не консумира алкохол, както и да не внася бързоразвалящи се храни и други продукти;
  • да не ползва мобилни телефони в близост до животоподдържаща апаратура;
  • да пази имуществото на болницата. При установени щети се задължава да възстанови себестойността им.

Задълженията на пациенти под 18 години се поемат от техните родители, настойници или попечители или лицата по чл.162, ал.3 от ЗЗ.

Call Now ButtonЗапишете час за преглед