09 авг.

Счупвания

СЧУПВАНИЯ

ПЪРВАТА ПОМОЩ СЕ СЪСТОИ В ОБЕЗДВИЖВАНЕ НА УВРЕДЕНИЯ КРАЙНИК ИЛИ ЗАСЕГНАТАТА ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО .

Методи за обездвижване

1. Първо трябва да се прецени общото състояние на пострадалия / сърдечна дейност, дишане, загуба на съзнание/. Болният не бива да се мести без присъствието на лекар, освен ако това не е жизнено важно
2. Обезвижването с колани, вратовръзки, носна кърпа трябва да се прилага по- рядко, поради недостатъчния ефект на обездвижването
3. Обездвижването с подръчни материали – дъски, по- дебели клони, други дървени и железни материали, за да се направят шини се препоръчва
4. Най- правилното обездвжване се прави с шини тип „ Крамер „

При установено счупване в рамките на обема на първа помощ в никакъв случай не се прави опит за наместване на счупените кости

При установеното счупване се слага само стерилна превръзка.
Шините се поставят върху дрехите или предварително се подплатяват, за да не увредят кожата . При поставянето на шината е необходимо да се обхванат най- малко две съседни стави- под и над счупването.
При наранявания в гръбначната област винаги да се допусне, че има счупване на гръбначния стълб. Това е сериозна травма, защото счупените прелшлени могат да притиснат гръбначния мозък и да причинят парализа. Пострадалият да не бъде преместван без присъствието на лекар. При опасност за живота му това да става с минимални движения

Posted in: Първа долекарска помощ