16 юли

Открити рани

Първа долекарска помощ при открити рани

Ако раната е открита, съпроводена от нарушаване цялостта на кожата е достатъчно поставянето на превръзка .
Ако има дрехи, които пречат да се отстранят от към здравата страна.
Ако дрехата от към раната е пристегната, тя се изрязва около нея. При силно кръвотечение е необходимо дрехата бързо да се изреже и разгъне.
При травма на стъпалото или коляното обувката първо трябва да се разреже по задния шев и след това при събуване да се освободи петата.

Правила за предотвратяване на замърсяване на раната

1. Да не се пипа раната с ръце

2. Да не се промива с вода или други течности

3. Да не се изчиства раната от замърсяване със спирт, йод или други дезинфектанти

4. Да не се поставя памук върху раната. Да се постави стерилна превръзка върху раната, ако е недостатъчна да се използват чисти кърпи или плат.

5. При рани в областта на главата да не се промива раната с кислородна вода, поради опастност от попадане и трайно увреждане на очите от нея

Posted in: Първа долекарска помощ