18 сеп.

Похвали и оплаквания

Ако желаете да отправите своите забележки, оплаквания или похвали свързани с дейността на лекарите или за ваши идеи свързани с МЦ „ Детско здраве” моля да пишете на
д-р Пламен Митев -Управител
e-mail: mitev@zdraveto.com или позвънете на телефон 0889 13 88 57

Posted in: Медицински център