18 сеп.

Как се въстановяват прекъснати здравноосигурителните права на граждани над 18 годишна възраст?

Възстановяването на прекъснати здравноосигурителни права се осъществява със заплащане на осигурителни вноски за 3 години назад, включително и за месеца, за който гражданина иска да ползва здравни услуги. Останалите вноски остават дължими.
Ако докато е бил неосигурен гражданинът ползва здравни услуги към НЗОК, след възстановяване на правата, НЗОК или лечебното заведение, оказало здравната помощ не възстановяват заплатената сума.

Posted in: Здравна каса