10 авг.

Има ли центърът договори с частни здравноосигурителни дружества?

Да,  центърът има договор със следните частни здравноосигурителни фонда :

„Дженерали Застраховане“ АД
ЗОК „България Здраве“ЗАД
ОЗОФ „Доверие“ ЗАД
ЗОФ „Далл Богг Живот и Здраве“
„Булстрад Живот ВИГ“
ЗОК „Надежда“АД
„Евроинс Здравно Осигуряване“ ЗЕАД
„ЗД Евроинс“ АД
„ДЗИ Животозастраховане“ АД
ЗК „Медико-21″ АД
ЗАД“Здравноосигурителен институт“ АД
„Фи Хелт Застраховане“ АД
ЗК „Уника Живот“ АД
„Токуда Здравноосигурителен фонд“ АД

Posted in: Частни здравноосигурителни фондове и дружества