Ева Китанова

Име:Ева Китанова
Образование:Психология- СУ „Св. Климент Охридски“ 2002 – 2006 бакалавър

Клинична и консултативна психология- СУ „Св. Климент Охридски“ 2007 – 2010 магистър
Електронна поща:eva_kitanova@abv.bg
Професионален опит:Работа с деца и юноши със специални образователни потребности и хронични заболявания

2007 – до момента

Диагностика , психологическо консултиране и подкрепа на децата и техните семейства, подпомагане на адаптацията в житейската среда.

Работа с деца и юноши с емоционално-поведенчески проблеми

2010 – до момента

Работа с проективни методики, личностни въпросници и психологическо консултиране при тревожно-депресивни състояния, импулсивни и агресивни прояви към себе си и/или околните. Консултиране на осиновени деца и деца, настанени в приемни семейства. Консултиране на родители.

Групова психотерапия и индивидуално консултиране на възрастни

2008 – до момента

Психологично консултиране при тревожно-депресивни състояния, панически атаки, екзистенциални кризи и др.

Консултиране на двойки и семейства

2012 – до момента

Консултиране в ракмите на системен подход при нарушена комуникация, конфликти, промяна в жизнения цикъл на семейството, нарушена адаптация или болест на член на семейството.

Организационно консултиране

2010 – до момента

Анализ на микроклимата в организациите, професионален подбор. Провеждане на семинари за подобряване на екипната работа и др.
Членство в професионални огранизации:Българска асоциация по психотерапия

Дружество по психодрама и групова психотерапия
Допълнителна квалификация:Психодрама-Семестриално завършено обучение за психодрама терапевт към ИПГП „Бернхад Ахтерберг“.

В процес на обучениe по психодрама с деца с водещ Фабиан Блобел към Психодрама център „Орфеус“.

Фамилна терапия-

Семестриално завършено обучение по семейно консултиране и фамилна психотерапия към ИПГП „Бернхад Ахтерберг“.

Диагностика-

Участие в стандартизацията за България на повечето съвременни тестове за детско развитие. Сертифициран специалист за работа с личностни въпросници, проективни методики и тестове за детско развитие.
Предлагани платени услуги:Психологическа оценка – тестове за детско развитие, личностни въпросници, професионално ориентиране;

Индивидуални психологични консултации за деца, тийнейджъри и възрастни;

Консултиране на двойки и семейства;

Групова психотерапия;

Организационно консултиране.
График:Консултации след предварителна уговорка на телефон:

0889/ 88 19 74

Понеделник - петък.