Проф. Радка Тинчева

Име:Проф. Радка Тинчева
Дата на раждане: 17.09.1948 г.
Образование: Висше медицинско
1966 - 1973 Медицински Университет- София
1976 - 1979 Редовен аспирант в областта на медицинската генетика в Ernst Moritz Arndt University - Greifswald, Germany
Езици - руски, немски и английски - писмено и говоримо
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
drrtincheva@hotmail.com
Специализации:Детски болести и Медицинска генетика
Преподавател: Да
Членство в организации:Български лекарски съюз
Председател на консултативния съвет по редки болести
Българска педиатрична асоциация
Българско дружество по човешка генетика
Балканско дружество по човешка генетика Европейско дружество по човешка генетика
Европейски борд за лечение на МПЗ тип 2
Следдипломна квалификация:01.1980 - 09.1980
Институт по радиология и радиобиология при МУ- София , лаборатория по цитогенетика
09.1980 - 01.1987
Университетска болница по акушерство и гинекология при МА-София. Сектор по неонатология, ст.асистент
01.1987 до сега
Университетска детска болница при МА-София
Отделение по клинична генетика, гл.асистент
От 2001 год.
Началник на отделение по клинична ендокринология диабет и генетика
ПубликацииВ наши и чужди списания
График:След предварителна лична уговорка с проф.
Тинчева идва да преглежда в МЦ " Детско здраве" в уговорения ден и час.
Вид направление: