Права и задължения на здравноосигурените лица

Права и задължения на здравносигурените лица

Аз съм здравноосигурен. Имам право на:

* достъпна  и  качествена здравна помощ;
* информация за здравословното ми състояние  и  методите за лечението ми;
* първична извънболнична медицинска помощ;
* специализирана извънболнична медицинска помощ;
* медико-диагностични изследвания;
* високоспециализирани медицински дейности;
* дентална помощ;
* болнична помощ;
* лекарства за домашно лечение;
* мнение  на  повече от един лекар за диагнозата, лечението и  прогнозата на  заболяването ми;
* отказ от лечение.

Избор на личен лекар

– Всяко здравноосигурено лице има право да избере свободно личния си лекар.

– Ако пребивавам в друго населено място за срок до един месец и трябва да получа медицинска помощ, мога да се обърна към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. Необходимо е да му представя здравноосигурителната си книжка.

– Ако ми се налага да пребивавам в друго населено място за срок от един до пет месеца, трябва да направя временен избор на общопрактикуващ лекар.  За целта трябва да закупя от районната здравноосигурителна каса или от книжарница за медицинска документация регистрационен формуляр за временен избор. Формулярът се попълва от лекаря, който ще ме обслужва за периода на пребиваването ми на новото място.  При изтичане на срока на временния избор автоматично се възстановява постоянният ми избор на общопрактикуващ лекар.

Ако не съм доволен от общопрактикуващия лекар или отида да живея на друго място, имам право да си избера нов личен лекар. Това става два пъти в годината – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. За смяната ми е нужен специален талон-формуляр, който трябва да закупя от от районната здравноосигурителна каса или от книжарница за медицинска документация. С формуляра трябва да отида при новоизбрания личен лекар и на място да попълня моите, и на лекаря, лични данни. Трябва да представя на новоизбрания лекар и здравноосигурителна книжка (или третия екземпляр от регистрационния формуляр, ако нямам здравноосигурителна книжка).  Не е необходимо да уведомявам досегашния си личен лекар за извършената смяна.

–          При посещение при личния лекар, ако има здравословен проблем  след прегледа  той ми назначава  лечение.

–     Трябва да ми се направят изследвания.

Лекарят ме изпраща с направление за медико-диагностични изследвания в лаборатория. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.

-Нуждая се от консултация при лекар специалист.

Моят личен лекар ме изпраща с талон-направление при лекар със съответната специалност. Направлението може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му.

-Лекарят специалист ме преглежда, и ако се нуждая от допълнителни изследвания, издава направление за тях. Той ми назначава лечение. До 30 календарни дни от първия преглед при специалиста, той може да назначи допълнителни прегледи, в зависимост от състоянието ми.

 –      Ако са ми  нужни скъпоструващи лекарства, изписвани по протоколи IА или IВ.

Лекарят специалист, който наблюдава състоянието ми, ме информира какви документи трябва да представя пред РЗОК, за да кандидатствам за лечение със скъпоструващи лекарства. Лекарят изготвя и нужния протокол-бланка на НЗОК. Подавам документите, заедно с молба за отпускане на съответното лекарство до директора на районната здравноосигурителна каса по местоживеене. Трябва да подам и декларация, с която да удостоверя, че съм здравноосигурен.

С рецептурната книжка, рецептата и ксерокопието от протокола получавам лекарството от аптека, сключила договор с НЗОК. Ако то е платено частично от здравната каса, доплащам необходимата сума.

Ако получавам скъпоструващи лекарства по протокол IA за дадено заболяване, не може да ми бъде предписвано друго лекарство за същото заболяване от Лекарствения списък на НЗОК.

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и стоматологична помощ не заплащат:

·         Деца до 18-годишна възраст

·         Бременни и родилки до 45 дни след раждането

·         Безработни, регистрирани в бюрото по труда

·         Военнослужещи на наборна военна служба

·         Пострадали при/или по време на отбраната на страната

·         Ветерани от войните, военноинвалиди

·         Задържани под стража или лишени от свобода

·         Социално слаби, получаващи помощи според Правилника за социално подпомагане

·         Граждани без доходи, настанени в домове за социални грижи

·         Пациенти със злокачествени новообразувания

·         Инвалиди първа група, с право на чужда помощ

·         Медицински специалисти (завършили медицински училища).

Задължения на здравноосигуления :

·         Трябва редовно да плащам здравноосигурителните си вноски;

·         Трябва да нося личната си здравноосигурителна книжка винаги, когато посещавам личния си лекар или стоматолога;

·         Трябва да се явявам на задължителен профилактичен преглед, изследване или имунизация;

·         Трябва да изпълнявам предписанията на лекаря (стоматолога), както и изискванията за профилактика на заболяванията;

·         Трябва да спазвам установения вътрешен ред на лечебното заведение, в което полу­чавам медицинска или стоматологична помощ;

·         Трябва да уважавам професионалното и човешкото достойнство на лекарите и стоматолозите;

·         Не трябва да увреждам умишлено собственото си здраве или здравето на друг човек.