Кабинет за оценка, диагностика и терапия на деца с умствено изоставане

Кабинет за оценка, диагностика и терапия на деца с:

Кога имаме нужда от консултация, оценка и терапия:

 • Детето не говори или говори по-малко от децата на неговата възраст;
 • Детето е проговорило по-късно от другите деца;
 • Детето не може да прави неща, които неговите връстници могат (напр. да сглобява конструктори, да нарежда пъзели);
 • Детето има проблеми с овладяване на четенето, писането, математиката в училище;
 • Детето не общува нормално с връстниците си и/или възрастните;
 • Детето се противопоставя твърде много на изискванията на възрастните;
 • Детето има агресивно поведение, гневни изблици и антисоциални постъпки;

Детето не успява да се справи с изискванията в училище – дисциплина, участие в часовете, подготовка у дома;

 • Детето има необичайно поведение;
 • Детето не успява да установи нормален контакт с възрастни или връстници;
 • Детето има ритуали и повтарящи се движения;
 • Детето е свръхактивно, не успява да се задържи за дълго на едно място, има затруднения в училище или в детската градина, трудно се съсредоточава;
 • Детето има чести и сериозни емоционални изблици;
 • Детето е подтиснато и/или прекомерно срамежливо;
 • Детето има прекомерни или необичайни страхове;
 • Детето има болки или оплаквания свързани с тялото, които нямат медицинска причина;

Екип:

д-р Маргарита Станкова

Лекар по образование, с призната специалност по психиатрия, магистър по комуникативни нарушения, доктор по медицина. Професионалните и интереси обхващат нарушенията на детското развитие, когнитивни нарушения, поведенческите и емоционални разстройства в предучилищна възраст, затрудненията в училище. Има богат опит в работата с деца в предучилищна и ранна училищна възраст, деца с когнитивни нарушения, деца с проблемно поведение.

д-р Николина Джурова

Лекар по образование, с призната специалност по психиатрия, специалист по детска и предучилищна педагогика. Професионалните и интереси са в областта на оценката и терапията на психични и поведенчески разстройства при деца и възрастни, обучаването на родители по отношение на поведението им спрямо децата им – особено в случай на проблем, консултирането на семейства. Има богат опит в работата с хора с поведенчески и психични проблеми.

Какво правим:

 • консултации;
 • оценка на когнитивни функции;
 • диагностика;
 • терапия:
 • индивидуална;
 • групова;
 • консултиране на родители;
 • фамилна терапия.

Начин на работа:

В днешни дни, особено в столицата, съществуват много и разнообразни места, където можете да заведете детето си, ако ви се струва, че то не се развива правилно или някой ви посъветва да го направите. Има много и различни специалисти, които консултират деца и семейства – психолози, психиатри, логопеди, педагози… Разнообразието е толкова голямо, че човек лесно може да се загуби. Често се случва така, че се извършват множество консултации, без да се забележи някакъв ефект от тях. Причината за това не е в колегите, които ви консултират, в тяхната квалификация, опит или мотивация за работа. Причината е в липсата на обща схема, по която да се работи и на последователност в работата. Проблемите на детето ви не съществуват самостоятелно във времето и пространството. Те се случват в семейството ви. По тази причина – ако се работи само с детето ви – най-често ефекта от тази работа е незадоволителен.

Тази обща слабост на консултирането на деца искаме да избегнем в нашия консултативен кабинет. Ние предлагаме комплексно изследване на детето ви и неговите проблеми от всякакво естество, а също така и на отражението на тези проблеми върху живота на семейството ви, като цяло и на всеки от членовете му. Разглеждаме консултациите си не като отделни събития, а като част от цялостна програма. Накратко тази програма може да се опише по следния начин:

 1. Изследване на детето и формулиране на проблема в контекста на семейството му и средата, в която живее.
 2. Оценка на взаимоотношенията в семейството и отражението им върху развитието на детето.
 3. Терапевтична работа с детето върху идентифицирания проблем.
 4. Работа с родителите и/или други членове от семейството, които имат силно влияние върху детето и са станали част от проблемите му.

Предлагани услуги:

 • Индивидуално консултиране на деца – включва: анамнеза, интервю, оценка на когнитивни функции, интелект, психични функции, диагностика на психични и поведенчески симптоми, оценка на нужда от ресурсно подпомагане, индивидуална програма за обучение и терапия.
 • Индивидуално консултиране на семейства на деца с психични и поведечески нарушения – включва: анамнеза, интервю, оценка на семейното функциониране, оценка на семейни нужди.
 • Индивидуална терапия на деца с когнитивни нарушения – включва: рехабилитация на когнитивни функции.
 • Групова терапия на деца с когнитивни нарушения – включва: групова рехабилитация на когнитивни функции.
 • Индивидуално консултиране на семейства на деца с нарушения – включва: консултиране на родители по въпроси свързани с проблемите на децата им, работа с емоциите, предизвиквани от болестта на детето, обучение в посрещане на нуждите на детето с нарушение в развитието, обучение в методи на работа с детето с оглед подпомагане на развитието му.
 • Групова работа с родители – включва: обучение в грижи за детето със специални нужди, групи от родители за обмен на идеи за работа с детето, подкрепа в ежедневието и съвместни инициативи, групи за родители с цел справяне с емоционалното натоварване от болестта на детето.

Консултациите се извършват по график в удобно за вас време. Можете да се свържете с нас на следните телефони:

д-р Маргарита Станкова

0888 996 114

д-р Николина Джурова

0898 569 224

За предварителни консултации може да се запишете като ни се обадите на някой от показаните по-горе телефони. Тези консулнации се извършват всяка втора и четвърта събота от месеца след 9 часа.