Д-р Ваня Калева

Име:Д-р Ваня Калева
Дата на раждане: 08.06.1960г.
Образование: Висше медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Детски болести, Детска неврология , Детска ревматология, Физиотерапия, Курортология и рехабилитация, Хомеопатия
Предлагани платени услуги Първичен амбулаторен преглед - 40 лв
Вторичен амбулаторен преглед - 30 лв

Трансфонтанелна ехография - 25 лв

ЕЕГ изследване - 40лв
Преподавател:
Членство в организации:Български Лекарски съюз
Следдипломна квалификация:Трансфонтанелна ехография, участие в Национална конфренция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието," Актуални проблеми на диагностиката и терапията на детските неврологични заболявания", "Специализирана невро-развойна кинезотерапия при ДЦП", "Хипербарна кислородотерапия"
ПубликацииВ български списания
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- Вторник 15:00-18:30.
- Четвъртък 15:00-18:30.
във филиала на "Ами Буе"№ 27 - 29
Вид направление:17- "Детски болести" и 39- " Детска ревматология"