Д-р Тодор Янков

Име:Д-р Тодор Янков
Дата на раждане: 18.11.1952г.
Образование: висше медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Неврология, Детска Неврология, ЕЕГ
Предлагани платени услуги Първичен амбулаторен преглед - 40 лв
Вторичен амбулаторен преглед - 30 лв
ЕЕГ - 40 лв
Преподавател: старши асистент по неврология и детска неврология
Членство в организации:Български Лекарски Съюз
Следдипломна квалификация:Неврология - призната специалност 1983г. Детска Неврология - призната специалност 2006г.
ПубликацииМного и разнообразни с участие на конгреси и симпозиуми в страната и чужбина
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
Понедел 09,00 -13,00
Вторник 09,00 -13,00
Сряда 09.00-13,00
Четвъртък 09,00 13,00
- Петък 09,00 -13,00
във филиала на ул. Ами Буе № 27- 29
Вид направление:10- "Неврология" или 54- "Детска неврология"