Д-р Татяна Цанова

Име:Д-р Татяна Христова Цанова
Дата на раждане: 14.02.1973
Образование: Висше медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg, ttzanova@yahoo.com
Специализации:Педиатрия, Детска нефрология
Предлагани платени услуги Амбулаторен преглед - 40 лв

Ехография на коремни органи - 25 лв
Членство в организации:Български Лекарски Съюз
ПубликацииВ областта на педиатрията и детската нефрология
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- сряда 14:00 - 19:40
- четвъртък 14:40 - 19:00
във филиала на „Ами Буе“ 27

- събота 09:00 - 15:00
във филиала на „Маестро Кънев“ 4
Вид направление:17 - "Детски болести"
53 - "Детска нефрология"