Д-р Свиден Яначков

Име:Д-р Свиден Яначков
Дата на раждане:
Образование: Висше медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:УНГ
Предлагани платени услуги Първичен амбулаторен преглед - 40 лв
Вторичен амбулаторен преглед - 30 лв

Трансфонтанелна ехография - 25 лв

ЕЕГ изследване - 40лв
Преподавател:
Членство в организации:Български Лекарски съюз
Следдипломна квалификация:
Публикации
График:Обадете се на телефоните на филиал Маестро Кънев 4.
Вид направление:Не работи с НЗОК.