Д-р Светлана Маринова

Име:Д-р Светлана Маринова
Дата на раждане: 20.06.1954
Образование: Висше медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Детска нефрология
Предлагани платени услуги Първичен амбулаторен преглед - 40 лв
Вторичен амбулаторен преглед - 30 лв
Първичен амбулаторен преглед и ехография на коремни органи - 60 лв

Членство в организации:Български Лекарски съюз
ПубликацииВ български списания
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- Понеделник 09,00 -13,00
във филиала на "Ами Буе"№ 27 - 29
Вид направление:17- "Детски болести" 53 - "Детска Нефрология"