Д-р Ралица Делиганева

Име:Д-р Ралица Райчева Делиганева
Дата на раждане: 02.10.1972г.
Образование: Висше Медицинско
Електронна поща: r.deliganeva@abv.bg
Специализации:Детски болести, Детска неврология
Предлагани платени услуги Първичен амбулаторен преглед - 40 лв
Вторичен амбулаторен преглед - 30 лв
Членство в организации:Български лекарски съюз. Дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието.Участва в национални конференции по детска неврология, психиатрия и психология на развитието.
Следдипломна квалификация:Специалист по:
Детски болести - 2002г.
Детска неврология - 2012г.
Публикациив български списания
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
Д-р Делиганева преглежда във филиала на „Маестро Кънев“ 4
Вид направление:17 - Детски болести
54 - Детски невролог

Follow @DZDRAVE