Д-р Албена Бъчварова

Име:Д-р Албена Иванова Бъчварова
Дата на раждане: 07.05.1965г.
Образование: Висше Медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Детски болести, Клинична алергология
Предлагани платени услуги Д-р Бъчварова извършва кожно-алергично тестуване с анестетици - за обща и местна анестезия, антибиотици, аналгетици, инхалаторни алергени- битови и полени и хранителни алергени.

Тестуването е платено - по 2 лв на алерген.

/ Средно между 28 лв и 36 лв/.

Тестуване се прави, когато пациентът е здрав и 5 дни преди това не е пил противоалергични лекарства. За анестетици детето може да бъде под 3 години , докато за другите тестувания е необходимо детето да бъде над 3 години. Д-р Бъчварова тестува и деца и възрастни.

Функционално изследване на дишането / Спирометрия/ -15 лв

Бронхо-дилататорен тест / БДТ/ -30 лв

Изследване на Ео в назален секрет / Риноцитограма / - 10 лв
Преподавател:
Членство в организации:Български Лекарски Съюз, Българско дружество по алергология, Световна алергологична асоциация /WOA/, Европейска асоциация по алергология и клинична имунология / ЕAACI/
Следдипломна квалификация:Клинична алергология, Курс по " Имунотерапия", "Има ли новости в лечението на бронхиалната астма в детска възраст?"
Публикациисп. "Inflammation Research"
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
Адрес ул. Ами Буе № 27

- понеделник 09.00ч. - 13.30ч.
- вторник 09.00ч. - 13.30ч.
-сряда 14,00 -18,00
-четвъртък 09.00ч. - 13.30ч.
-петък 09.00ч. - 13.30ч.


Вид направление:17- "Детски болести" или 02- "Алергология" или 33 - " Детска алергология"