Д-р Радка Куманова

Име:Д-р Радка Стефанова Куманова
Дата на раждане: Д-р Радка Стефанова Куманова
Образование: Висше Медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Детски болести, Детска гастроентерология
Предлагани платени услуги:Амбулаторен първичен преглед – 40 лв
Амбулаторен вторичен преглед – 30 лв
Преподавател: Обучение на студенти
Членство в организации:Български Лекарски Съюз
Следдипломна квалификация:Абдоминална ехография в детска възраст, Участие в източно испанкото лятно училище за доктори във Варна 15- 17.09. 2011 год. , Квалификация Симпозиум на тема „ Детска гастроентерология, хепатология и хранене” -2006г., Шести конгрес по гастроентерология в Македония – Охрид 2000 година ,Конгрес по гастроентерология Лондон -2009 година,
Публикации:В множество български и чуждестранни списания
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- Понеделник 08:00ч. - 13:00ч.
- Вторник 13:00ч. -19:00ч.
- Четвъртък - 08:00ч. - 13:00ч.
във филиала „Ами Буе“ 27
Вид направление:17 – Детски болести