Д-р Полина Митева

Име:Д-р Полина Иванова Митева
Дата на раждане: 12.03.1957г.
Образование: Висше медцинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg, pmiteva@yahoo.com
Специализации:Педиатрия, Детска нефрология
Предлагани платени услуги Амбулаторен преглед - 40 лв

Абдоминална ехография на коремни органи -25 лв
Преподавател: Обучение на студенти, лекари, специализанти по Детски болести и Детска Нефрология
Членство в организации:Педиатрични и Нефрологични дружества
Следдипломна квалификация:Ехография на коремни органи, Хранене
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- понеделник 14:30ч. - 18:00ч.
във филиала на „Ами Буе“ 27
Вид направление:17 - "Детски болести"
53 - "Детска нефрология"