д-р Михаил Мекянов

Име:Д-р Михаил Мекянов
Дата на раждане: 08.04.1951 г
Образование: Висше Медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Обща хирургия
Предлагани платени услуги:Амбулаторен първичен преглед - 40 лв
Амбулаторен вторичен преглед - 30 лв
Преподавател:
Членство в организации:Български Лекарски Съюз
Следдипломна квалификация:В областта накоремната хирургия, онкологията и карцином на гърдата
Публикации:
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
Вид направление:25 -Хирургия