Д-р Лиляна Николова Райчева

Име:Д-р Лиляна Николова Райчева
Дата на раждане: 23.03.1950г.
Образование: Висше медицинско - Медицински Факултет 1973г.
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg, lraycheva@doctor.bg
Специализации:Педиатрия, Детска пулмология
Предлагани платени услуги Амбулаторен клиничен преглед - 40 лв
Функционално изследване на дишането- 15 лв
Преподавател: Главен Асистент - обучение на студенти, специализанти по детски болести
Членство в организации:Български Лекарски Съюз
ПубликацииВ областта на общата педиатрия, детски белодробни заболявания
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- вторник 9:00 - 13:00
- сряда 9:00 - 13:00
- четвъртък 10.00-13.00
във филиала на „Ами Буе “27
Вид направление:17 - "Детски болести"
36 - "Детска пневмология и физиатрия"