Д-р Костадинка Атанасова Пенджакова

Име:Д-р Костадинка Атанасова Пенджакова
Образование: Висше Медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg, ina_pendgakova@abv.bg
Специализации:Детски болести, Ехография на коремни органи,Ендоскопия, Изгаряния
Предлагани платени услуги: Ехография на коремни органи- 25 лв
Членство в организации:Български Лекарски Съюз
Следдипломна квалификация:Ренгенология, Гастроентерология и Ендоскопия,- Фиброгастроскопия, Ректоскопия, Фиброколоноскопия, Здравен мениджмънт, Неонатология, Детска ехокардиография, Детска алергология, Интензивна педиатрия
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- Понеделник 14:00-18:00
- Сряда 14:00-18:00
във филиал „Ами Буе“ 27
Вид направление:17- "Детски болести"