Д-р Камелия Бачовска

Име:Д-р Камелия Бачовска
Дата на раждане: 5.07.1960 г.
Образование: Висше медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Педиатрия и Детска хематология
Предлагани платени услуги Първичен амбулаторен преглед - 40 лв
Вторичен амбулаторен преглед - 30 лв
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- сряда 15:00 ч - 17:00 ч.
във филиала на „Ами Буе“ 27
Вид направление:17- "Детски болести"