Д-р Елка Трифонова

Име:Д-р Елка Трифонова
Дата на раждане: 28.11.1958г.
Образование: Висше медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Педиатрия, Детска гастроентерология и курс за абдоминална ехография
Предлагани платени услуги Първичен амбулаторен преглед - 40 лв
Вторичен амбулаторен преглед - 30 лв
Ехография - 25 лв
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
Д-р Трифонова преглежда във филиала на „Маестро Кънев“ 4
Вид направление:17- "Детски болести"