Д-р Елисавета Стефанова

Име:Д-р Елисавета Милкова Стефанова
Образование: Висше медицинско,

Медицински Институт – гр. София, 1982 г.
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Специализации и признати специалности:
1. Призната специалност по Детски болести – 1989 г.
2. Призната специалност по Детска Ендокринология и Метаболитни болести – 1997 г.
3. Специализация по Детска Ендокринология в Израел – 1993 г.
4. Специализация по Ехография на щитовидна жлеза и Ехография на яйчници и матка
Предлагани платени услуги Първичен преглед - 40 лв
Преподавател: 1986 г. - След успешно издържан изпит за асистент работи в клиниката по Детска Ендокринология и Диабет при В момента е на длъжност Главен асистент.
Членство в организации:Български лекарски съюз,
Член е на Европейската асоциация по Детска Ендкринология - ESPE
Член на Българското Педиатрично дружество
Член на Българското дружество по Ендокринология
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- сряда 14:30 - 16:30
във филиала на улица "Ами Буе" № 27- 29
Вид направление:Д-р Стефанова не работи със здравната каса, а само на платени консултации