Д-р Димитър Русинов

Име:Д-р Димитър Любомиров Русинов
Дата на раждане: 14.08.1959г.
Образование: Висше медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg, mitkorouss@yahoo.com
Специализации:Педиатрия, Детска нефрологи, Курс по " Основни принципи на ехографската практика в педиатрията"
Предлагани платени услуги Амбулаторен преглед - 40 лв

Абдоминална коремна ехография - 25 лв
Преподавател: Главен асистент, обучение на студенти и специализанти
Членство в организации:Български лекарски съюз, Българско педиатрични дружество, Българско нефрологично дружество
ПубликацииОБН - 10 годишен опит, Перитонеална диализа в детска възраст
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- вторник от 16:00 - 19:00
във филиала на „Ами Буе“ 27
Вид направление:17 - "Детски болести"
53 - "Детска нефрология "