Д-р Димитрина Христова

Име:Д-р Димитрина Христова
Дата на раждане: 27.05.2011
Образование: Висше медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Детски болести, Детска неврология
Предлагани платени услуги Амбулаторен клиничен преглед -40лв

ЕЕГ изследване -40лв
Преподавател:
Членство в организации:Български лекарски съюз
Следдипломна квалификация:Правоспособност по " Клинична електроенцефалография" и " Конвенционална ехография - абдоминална ехография и повърхностни структури - първо ниво".Специализация по "Детска епилептология" в Инсбрук, Австрия. Работи 3 години в Кюстендил и 3 години във Втора МБАЛ - София. От 1987 до 2004 г. е главен асистент в Универстетската детска болница. . Методиките на изследване, които използва са: трансфонтанелна ехография (ехография на мозъка в кърмаческа възраст), ЕЕГ. В лечението на епилепсия прилага всички съвременни методи и медикаменти.
ПубликацииИма 64 участия в научни форуми у нас и в чужбина, както и 30 научни статии и публикации в специализирани издания.
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- вторник от09,30 13,30
- сряда от 09,30-13,30
-четвъртък от 09,30-13,30
на адреса на ул. Маестро Кънев № 4 в кв. Овча купел
Вид направление:17-"Детски болести" или 54- "Детска неврология "