Д-р Пламен Митев

Име:Д-р Пламен Димитров Митев
Дата на раждане: 23.01.1956
Образование: Висше Медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg, mitev@zdraveto.com
Специализации:Хирургия, Детска кардиохирургия,

Диплома по " Здравен мениджмънт "
Предлагани платени услуги Преглед и консултация - 40 лв.
Преподавател: Главен асистент в НКБ
Членство в организации:Бэлгарски лекарски съюз

Българска асоциация по сърдечно-съдова хирургия

EACTS (Европейска асоциация по сърдечна и гръдна хирургия)
CTSNet: The Cardiothoracic Surgery Network
Следдипломна квалификация:1992 Австрия, Виена- Сърдечна хирургия на АКН, Виенски университет

1999 Англия, Лондон -Детска сърдечна и гръдна хирургия в Детската болница на Great Ormond Street ( най-голямата в Европа)

2007 Aвстрия, Залцбург-Курс за сърдечна хирургия на Cleveland clinik, USA
Публикации
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!

Всеки работен ден от понеделник до петък от 18.00 до 20.00
Вид направление:Д-р Митев не работи със здравната каса.