Д-р Габриела Минова


Име:Д-р Габриела Минова
Дата на раждане: 10.03.1976
Образование: Висше медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Урология
Предлагани платени услуги Първичен амбулаторен преглед - 40 лв
Ехография -25 лв
Аблацио при фимоза - 15 лв
Членство в организации:Български лекарски съюз
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- понеделник 14:30 - ­18:00
на адреса на ул. Ами Буе 27

- четвъртък 14:00­ - 16:00
на адреса на ул. Маестро Кънев 4
Вид направление:22 - " Урология"