Д-р Веселин Илиев

Име:Д-р Веселин Илиев
Дата на раждане: 04.10.1951 г
Образование: Висше Медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Детски болести, Кожни болести
Предлагани платени услуги:Първичен амбулаторен преглед -40 лв
Вторичен амбулаторен преглед- 30 лв
Преподавател: Обучение на млади специалисти по козметика, естетична медицина и дерматология.
Членство в организации:Български Лекарски Съюз
Следдипломна квалификация:Завършени курсове по дерматохирургия, хомеопатична козметика, интензивно лечение в педиатрията и обща медицина.
Публикации:Множество публикации във вестници и списания, както и участия в телевизионни предавания
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
Д-р Илиев преглежда събота от 11.00ч -13.00ч във филиала на улица " Маестро Кънев" № 4
Вид направление:04 -" Кожни болести"