Д-р Вера Папочиева

Име:Д-р Вера Папочиева
Дата на раждане: 04.07.1965
Образование: Висше Медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Педиатрия
Детска пулмология

Следдипломна квалификация – лекционен курс на тема „ Актуално състояние в педиатрията” 12- 14.05.2010
Членство в организации:Български лекарски съюз
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- понеделник 15:00 - 18:00
във филиала на „Ами Буе“ 27
Вид направление:17 - "Детски болести" и 36-" Детска пулмология"