д-р Велина Градишка

Име:д-р Велина Градишка
Дата на раждане: 23.10.1963
Образование: Висше Медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg, v.gradishka@gmail.com
Специализации:Детски болести
Предлагани платени услуги Първичен амбулаторен преглед - 40 лв

Вторичен амбулаторен преглед - 25 лв
Преподавател:
Членство в организации:Български лекарски съюз
Следдипломна квалификация:
Публикации
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
Адрес ул. Маестро Кънев №4
Д-р Градишка има плаващ работен график.
Вид направление:17- " Детски болести" .