Д-р Бригита Радева- Станчева

Име:Д-р Бригита Иванова Радева-Станчева
Дата на раждане: 05.05.1950
Образование: Висше Медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
briguitar@yahoo.com
Специализации:Детски болести - редки болести, медицинска генетика, ендокринология, диабет и обменни болести
Преподавател: Клинична генетика
Членство в организации:Български лекарски съюз, Педиатрична асоциация, ESHG, SSIEM
Следдипломна квалификация:Детски болести - редки болести, медицинска генетика, ендокринология, диабет и обменни болести
Публикации11 монографии, 10 учубви помагала, 14 публикации в чуждестранни списания, 65 публикации в български списания, 40 в сборници и доклади от конгреси и конференции
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
Д­-р Радева преглежда във филиала на „Ами Буе“ 27
Вид направление:17 - "Детски болести"

Програмата на Националната генетична лаборатория за изследване на новородени и деца